Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rejs

,,Lato Dzieci na Wiśle"
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu od wielu lat z dużym zaangażowaniem podejmuje się zorganizowania akcji ,,Lato Dzieci na Wiśle". Również w tym roku skierowana do tut. Ośrodka oferta Związku Miast Nadwiślańskich odebrana została w formie atrakcji przeznaczonej dla dzieci. Pracownicy socjalni wytypowali 120 dzieci do udziału w rejsie, który odbył się w dniu 3 lipca 2014 r. o godz. 14.00.
Dla uatrakcyjnienia imprezy zakupiono słodycze i napoje, które zostały przekazane dzieciom podczas rejsu.

W imieniu wszystkich dzieci biorących udział w rejsie statkiem jak również własnym pragnę serdecznie podziękować Związkowi Miast Nadwiślańskich za wieloletnią współpracę mając jednocześnie nadzieję na dalsze partnerstwo w tego typu akcjach.
Dyrektor MOPR w Toruniu Kazimiera Janiszewska

rejs 32-002.jpgRejs.jpgrejs 31.jpgRejs1.jpg
 

Pierwszy dzień wakacji na Bydgoskim Przedmieściu powitaliśmy nad Martówką

Już po raz kolejny mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia bawili w dniu 28 czerwca na pikniku zorganizowanym przez Ośrodek Aktywności Lokalnej, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu". Zabawa była uwieńczeniem Programu pt. SUPER TATA w ramach, którego 12 tatusiów w czerwcu uczestniczyło w warsztatach rozwijających kompetencje rodzicielskie. Wszyscy aktywni ojcowie zostali wyróżnieni upominkami i otrzymali certyfikaty z prawem do posługiwania się tytułem Super Taty na terenie całego świata. Na pikniku tatusiowie wraz z całymi rodzinami, z radością i satysfakcją spędzali czas wolny przy wspólnej zabawie, konkursach wokalnych, konkurencjach zręcznościowych a także konstruowali i budowali statki z surowców wtórnych, które oczywiście zostały zaprezentowane na wodzie. Nad bezpieczeństwem uczestników pikniku czuwali ratownicy toruńskiego WOPR –u i Policja Wodna. Obecność służb wodnych miała również charakter edukacyjny. W ramach dbałości o społeczeństwo odbyła się pogadanka o zasadach zachowania ostrożności i bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Spotkanie społeczności było również okazją do promowania idei Rodziny Zastępczej i Pomocowej. W czasie piknikowania można było podziwiać prace artystyczne wystawione przez Fundację Feniks i zapoznać się z działalnością Grupy Integracyjnej fundacji.
Atmosfera ciepła, radości, jak również przepiękna aura Martówki porywała wszystkich do fantastycznej wspólnej zabawy.
Pracownicy Ośrodka Aktywności Lokalnej serdecznie dziękują za zaangażowanie wszystkim, którzy uczestniczyli i pomogli w organizacji pikniku ,przyczyniając się tym samym do radosnego, bezpiecznego i ciekawego powitania lata.

 

DSC_0683.JPGDSC_0712.JPGDSC_0735.JPGDSC_0748.JPGDSC_0770.JPGDSC_0745.JPGDSC_0719.JPGDSC_0876.JPGDSC_0692.JPG

Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szanowni Mieszkańcy Torunia!


Od dnia 1 października 2014 r. – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, ze zm.) - rozpocznie się nowy okres świadczeniowy (2014/2015) przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres świadczeniowy obejmuje miesiące od października 2014 r. do września 2015 r.
Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Alimentacyjnych, parter, box nr 3 i 4, tel. (056) 65-77-200) oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

  • Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
  • Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz"), tel. (56) 611-85-80;
  • Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
  • Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 sierpnia 2014 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 wyżej powołanej ustawy:

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na  nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 31 października;
  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 30 listopada.

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.

 

Komunikat "Aktywny Samorząd"

Komunikat dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w roku 2014.

Treść komunikatu

Piknik Klubu Integracji Społecznej

W sobotę 28 czerwca na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu odbył się piknik adresowany do uczestników Klubu Integracji Społecznej działającego przy MOPR we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Toruniu. W pikniku udział wzięli również uczestnicy Projektu Współpracy Ponadnarodowej Dach nad Twoją przyszłością realizowanego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przez MOPR, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Fundację Gospodarczą Pro Europa. Gośćmi pikniku byli również uczestnicy Projektu Schematom Stop, który MOPR realizuje wspólnie z PUPdMT, w ramach współpracy z CRZL.

Na nasze zaproszenie organizatorów odpowiedziała Policja oraz Straż Miejska. Służby zapoznały zebranych a głównie dzieci z zasadami, które powinny obowiązywać na bezpiecznych wakacjach.

Dzieci ze świetlicy „Dzieciom Starówki" przygotowały pokazy tańca nowoczesnego a dla wszystkich uczestników zorganizowano turnieje: koszykarski, szachowy, gry w ping - ponga oraz naukę gry w bule.

Wszyscy zwycięzcy zawodów sportowych obdarowani zostali pucharami ufundowanymi przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.

Grill oraz poczęstunek dla gości został przygotowany przez profesjonalnych kucharzy wspomaganych przez mieszkańców schroniska, którzy ukończyli szkolenie: kucharz małej gastronomii.

DSC03480.JPGDSC03658.JPGDSC03500.JPGDSC03555.JPGDSC03706.JPGDSC03476.JPGDSC03600.JPGDSC03726.JPGDSC03689.JPGIMAG0401-1.jpg