Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PODWÓRKO – POKAŻMY IM ŚWIAT

W miesiącu lipcu i sierpniu 2017 r. w ramach projektu socjalnego „Podwórko – pokażmy im świat” pracownicy socjalni Zespołu Usług Społecznych nr 1 zorganizowali wakacyjne animacje dla dzieci z rejonu Polnej. Spotkania były realizowane na placach zabaw przy ulicy Rolniczej w Toruniu. Powyższe zajęcia miały na celu propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci w czasie wakacji letnich, integrację dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałym środowiskiem lokalnym i jednocześnie profilaktykę uzależnień. Działania były realizowane poprzez zorganizowanie różnego rodzaju gier i zabaw sportowych dla dzieci, np. siatkówka, piłka nożna, ringo, berek, „baba jaga patrzy”, skakanki, twister itp. Przeprowadzono wiele rozmów z dziećmi i ich rodzicami na temat uzależnień.
Poprzez powyższe spotkania zapewniono dzieciom bezpieczny i aktywny wypoczynek oraz integrację środowiska lokalnego.

Maria na stronę