Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wspieramy Mamy - druga edycja

Drodzy Rodzice!


 

Wraz z początkiem lutego rozpoczęliśmy rekrutację w ramach kolejnej edycji projektu pod nazwą "Wspieramy Mamy".
 

Projekt skierowany do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym na urlopach wychowawczych) lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.
 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie uczestników projektu bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 30.06.2020 r.
 

Osoby tu muszą zamieszkiwać, pracować lub uczyć się na terenie Miasta Torunia.
 

Rodzaje wsparcia:

  • vouchery (wsparcie finansowe) na żłobek, klub dziecięcy i wynagrodzenie opiekuna dziennego,
  • vouchery (wsparcie finansowe) na wynagrodzenie niani,
  • działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe) dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.
  • ,

Okres finansowania voucherów: 12 miesięcy
 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 200 osób (190 kobiet i 10 mężczyzn), w tym:
- 140os. bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym na urlopach wychowawczych (130 kobiet i 10 mężczyzn)
- 60os. pracujących kobiet (powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim).
 

Rekrutacja do projektu trwa

Szczegółowe warunki rekrutacji, kryteria obligatoryjne i premiujące oraz wymagane na etapie rekrutacji dokumenty zostały określone w Zasadach rekrutacji do projektu „Wspieramy mamy” dostępnych na stronie projektu.