Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Szkolenie z superwizji pracy socjalnej (2)

Uwaga

uczestnicy szkolenia z superwizji pracy socjalnej w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Poniżej uaktualniony harmonogram spotkań grupowych w ramach superwizji pracy socjalnej. Miejsce spotkań nie ulega zmianie.

Harmonogram spotkań superwizyjnych grupowych.

 

Grupa 1

LP Termin Liczba godzin Od - do
1. 14.09.2018 r. 6 08:00 - 14:00
2. 21.09.2018 r. 6 08:00 - 14:00
3. 04.10.2018 r. 6 08:00 - 14:00
4. 12.10.2018 r. 6 08:00 - 14:00
5. 19.10.2018 r. 6 08:00 - 14:00
6. 09.11.2018 r. 6 08:00 - 14:00
7. 16.11.2018 r. 6 08:00 - 14:00
8. 29.11.2018 r. 6 08:00 - 14:00
9. 13.12.2018 r. 6 08:00 – 14:00
10. 20.12.2018 r. 6 08:00 - 14:00

 

Grupa 2

LP Termin Liczba godzin Od - do
1. 20.09.2018 r. 6 08:00 - 14:00
2. 28.09.2018 r. 6 08:00 - 14:00
3. 05.10.2018 r. 6 08:00 - 14:00
4. 18.10.2018 r. 6 08:00 - 14:00
5. 26.10.2018 r. 6 08:00 - 14:00
6. 15.11.2018 r. 6 08:00 - 14:00
7. 23.11.2018 r. 6 08:00 - 14:00
8. 30.11.2018 r. 6 08:00 - 14:00
9. 14.12.2018 r. 6 08:00 - 14:00
10. 21.12.2018 r. 6 08:00 - 14:00

 

Grupa 3

LP Termin Liczba godzin Od - do
1. 12.09.2018 r. 6 09:00 – 15:00
2. 19.09.2018 r. 6 09:00 – 15:00
3. 11.10.2018 r. 6 09:00 – 15:00
4. 25.10.2018 r. 6 09:00 – 15:00
5. 22.11.2018 r. 6 09:00 – 15:00
6. 28.11.2018 r. 6 09:00 – 15:00
7. 07.12.2018 r. 6 09:00 – 15:00
8. 11.12.2018 r. 6 09:00 – 15:00
9. 17.12.2018 r. 6 09:00 – 15:00
10. 19.12.2018 r. 6 09:00 – 15:00

 

Harmonogram spotkań superwizyjnych indywidualnych.

LP Termin Liczba godzin Od - do
1. 14.09.2018 r. 1 14:00 – 15:00
2. 20.09.2018 r. 2 14:00 – 16:00
3. 28.09.2018 r. 1 14:00 – 15:00
4. 04.10.2018 r. 2 14:00 – 16:00
5. 12.10.2018 r. 1 14:00 – 15:00
6. 18.10.2018 r. 2 14:00 – 16:00
7. 26.10.2018 r. 1 14:00 – 15:00
8. 09.11.2018 r. 1 14:00 – 15:00
9. 15.11.2018 r. 2 14:00 – 16:00
10. 29.11.2018 r. 2 14:00 – 16:00
11. 13.12.2018 r. 2 14:00 – 16:00
12. 14.12.2018 r. 1 14:00 – 15:00
13. 20.12.2018 r. 2 14:00 – 16:00