Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Szkolenie z superwizji pracy socjalnej (3)

Uwaga

uczestnicy szkolenia z superwizji pracy socjalnej w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Nastąpiła zmiana w harmonogramie spotkań dla grupy 3.
Miejsce spotkań nie ulega zmianie.

Harmonogram spotkań superwizyjnych grupowych.

 

Grupa 3

LP Termin Liczba godzin Od - do
1. 12.09.2018 r. 6 09:00 – 15:00
2. 19.09.2018 r. 6 09:00 – 15:00
3. 11.10.2018 r. 6 09:00 – 15:00
4. 25.10.2018 r. 6 09:00 – 15:00
5. 22.11.2018 r. 6 09:00 – 15:00
6. 28.11.2018 r. 6 09:00 – 15:00
7. 11.12.2018 r. 6 09:00 – 15:00
8. 17.12.2018 r. 6 09:00 – 15:00
9. 19.12.2018 r. 6 09:00 – 15:00
10. 28.12.2018 r. 6 09:00 – 15:00