Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Aktywny Senior - Ogłoszenie o rekrutacji

logo RPO glowne

 

Projekt: AKTYWNY SENIOR realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

 

 

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn. "Aktywny Senior"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Osoby spełniające kryteria i chętne do wzięcia udziału w projekcie
zapraszamy do składania wniosków
na wolne jednoosobowe mieszkanie wspierane przy ul. Watzenrodego 15A o wielkości 38,19m2.
w terminie od 06 do 30 września 2021 r.

 

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Biurze Projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Konopnickiej 13/1 (parter) w godzinach 9:00 - 14:00

 

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać w wersji elektronicznej z niniejszej strony, zaś w wersji papierowej dostępne są w Biurze Projektu. Tam też można je wypełnić na miejscu.

 

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych.
Kontakt w tej sprawie: Katarzyna Mroczkowska, Anna Papis - tel.: 512-073-113

 

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji elektronicznej:

Deklaracja

Oświadczenie RODO

Wniosek o wynajęcie lokalu

Formularz zgłoszeniowy