Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

 

 

Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. W ramach programu opiekunowie mają możliwość skorzystania z doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki.
Udział w programie jest bezpłatny.

 

Szczegóły

 

Fot. Małgorzata Litwin