Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

PFRON 250PFRON 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu realizuje Moduł I programu ,,Pomoc obywatelom z Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego można otrzymać środki finansowe na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Beneficjentami programu są obywatele z Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie poniższe warunki:
- ich pobyt na terytorium Polski został uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- posiadają, w przypadku osób pełnoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.