Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szanowni Mieszkańcy Torunia!

 

Od dnia 1 października 2016 r. – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2016 poz. 169 ze zm.) - rozpocznie się nowy okres świadczeniowy (2016/2017) przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres świadczeniowy obejmuje miesiące od października 2016 r. do września 2017 r.

Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Alimentacyjnych, parter, box nr 3 i 4, tel. (056) 65-77-200, 208) oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

  • Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
  • Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz”), tel. (56) 611-85-80;
  • Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
  • Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56;
  • Broniewskiego 90 (centrum Handlowe Plaza), tel. (56) 611-87-56, 611-83-13.

 

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 wyżej powołanej ustawy:

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 31 października;
  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 30 listopada.

 

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.