Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wakacyjne animacje dla dzieci

W miesiącu sierpniu 2016 r. pracownicy socjalni Zespołu Usług Społecznych nr 1 organizowali wakacyjne animacje dla dzieci z rejonu Polnej. Spotkania były realizowane na placach zabaw przy ulicy Rolniczej w Toruniu. Powyższe zajęcia miały na celu propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci w czasie wakacji letnich oraz integrację dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałym środowiskiem lokalnym.
Działania realizowano poprzez organizowanie różnego rodzaju gier i zabaw sportowych dla dzieci.
Poprzez powyższe spotkania zapewniano dzieciom bezpieczny i aktywny wypoczynek oraz integrację środowiska lokalnego.