Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Informacja Świadczenia Rodzinne 2016/2017

Informacja dotycząca realizacji zadania

związanego z przyznawaniem i wypłatą

zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku dla opiekuna

w nowym okresie zasiłkowym 2016/2017

 

 

            Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2016 r. przyjmujemy wnioski dotyczące przyznania oraz wypłaty zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku, a także specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2016 r. do października 2017 r. Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń należało złożyć do końca września 2016 r.

 

 

            W okresie od 1 września do 30 września b.r. do Naszego Ośrodka wypłynęło 2 713 wniosków dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, z czego 2 654 wnioski dotyczyły zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku, a 59 wniosków - specjalnego zasiłku opiekuńczego. To o 14 % więcej wniosków w porównaniu do ubiegłego roku.

 

Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Rodzinnych, parter, box nr 1 i 2, tel. (056) 65-77-200 oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

 

  • Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
  • Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz”), tel. (56) 611-85-80;
  • Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
  • Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56;
  • Broniewskiego 90 (Centrum Handlowe Plaza), tel. (56) 611-87-56, 611-83-13.

 

Przyjmowanie wniosków przebiegło płynnie, aż 44 % wszystkich wniosków było przyjętych w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych.

 

Obecnie, zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie, pozyskujemy dane z urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dane te są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku i wydania Państwu decyzji administracyjnych. Odbiór pierwszych decyzji będzie możliwy już w październiku. Informacje na temat miejsca i terminu odbioru decyzji będą Państwu przekazywane na bieżąco za pomocą sms-ów. Zapewniamy, że wszystkie kompletne wnioski, złożone do 30 września b.r., zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, będą rozpatrzone najpóźniej do 30 listopada 2016 r.

 

            Dla osób, które składają wnioski na nowy okres zasiłkowy w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2016 r.