Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Realizacja Programu Rodzina 500+

Realizacja świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+)

 

 

 

Wnioski:

Od początku programu torunianie złożyli 13115 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych.

Po 1 lipca przeciętnie miesięcznie wpływa ok. 230 wniosków. Zazwyczaj dotyczą one nowourodzonych dzieci, osób, które przeprowadziły się do Torunia oraz rodzin, w których uległa zmiana finansowa rodziny.

 

Świadczeniobiorcy:

Aktualnie świadczenie trafia do 11247rodzin,z czego:

-6040 rodzin (53,7 % ogółu) to rodziny pobierające świadczenia wyłącznie na drugie i kolejne dzieci,

- 5005 rodzin (44,5% ogółu) to rodziny pobierające świadczenia także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko (spełniają kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie),

-202 rodzin (1,8 % ogółu) z niepełnosprawnym dzieckiem pobiera świadczenia także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko (spełniają kryterium dochodowe 1200 zł na osobę w rodzinie).

 

Najwięcej rodzin pobierających świadczenia wychowawcze zamieszkuje w dzielnicach:

-Chełmińskie Przedmieście (17,08% ogółu)

-Bydgoskie Przedmieście (11,95% ogółu)

-Rubinkowo (11,68% ogółu)

-Skarpa (10,32% ogółu)

 

We wrześniu 2016 r. wypłacono 15 855 świadczeń wychowawczych.

 

Wydatki na świadczenia:

Od początku programu na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 47 101 234,43 zł.

Regularna wypłata świadczeń za dany miesiąc (bez spłat za poprzednie miesiące) wynosi
ok. 7,85 mln zł.

 

Kontrole wydatkowania świadczeń

            Do końca września 2016r. w Działu Świadczeń Wychowawczych przeprowadzono 65 postępowań wyjaśniających w związku z otrzymanymi informacjami o podejrzeniu marnotrawienia świadczeń. 43 sygnały pochodziły od pracowników socjalnych, 4 od innych pracowników Ośrodka, 13 od osób trzecich (np. sąsiadów), 4 od członków rodzin świadczeniobiorców (współmałżonek, dzieci), 1 od pracownika przychodni. We wszystkich sprawach podjęto czynności wyjaśniające, w tym w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy miała miejsce niezapowiedziana wizyta pracownika socjalnego.

 

Źródło informacji dot. podejrzenia marnotrawienia świadczeń Liczba spraw
Rejonowy pracownik socjalny 43
Osoby trzecie (zaniepokojeni obywatele) 13
Pracownik Działu Świadczeń Wychowawczych 4
Członkowie rodziny osób pobierających 4
Pracownik służby zdrowia 1
Razem 65