Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Projekt „3xS czyli Senior Świadomy Społecznie”

W okresie od III do VI.2017r. w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej odbyły się spotkania w ramach projektu „3xS - Senior Świadomy Społecznie”. Projekt miał na celu pogłębienie wiedzy seniorów uczęszczających do Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz części podopiecznych MOPR z Zespołu Pracy Socjalnej nr IV pod kątem wzrostu świadomości społecznej w codziennym funkcjonowaniu.


W ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań z z funkcjonariuszami Policji z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Rzeczniczką Praw Konsumenta oraz przedstawicielem ZUS. Osoby uczestniczące w spotkaniach otrzymały informacje pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie społeczne min. jak należy reagować w sytuacjach nagłych, gdzie szukać pomocy w przypadku oszustwa „na wnuczka itp.
Kolejne spotkania zawierały kwestie prawidłowego zawierania umów przez telefon, zakupów poza siecią sklepów. Zapoznano się ze swoimi prawami jako odbiorcy usług i jako konsumenci.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielem ZUS. Padło wiele pytań na temat zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych.
Należy zaznaczyć, iż projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy za każdym razem wykazywali się dużą aktywnością i otwartością na nowe zagadnienia przedstawiane przez prowadzących projekt „3x S”.

 

 

PULPIT01

 

IMG 0734