Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

W rodzinie siła!

Szukamy chętnych
do zawiązania partnerstwa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu
w celu wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”,

w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
W rodzinie siła!