Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Deklaracja dostępności serwisu mopr.torun.pl

Deklaracja dostępności serwisu mopr.torun.pl

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mopr.torun.pl

Data pierwszej publikacji strony: 19.10.2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.06.2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR),
w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. W miarę możliwości będziemy poddawać te pliki procesowi OCR, a także będziemy przechodzić na publikowanie plików w formatach maszynowych, zawierających treść
z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

Data sporządzenia aktualizacji: 30.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Strona internetowa: www.mopr.torun.pl

Tel. 56/ 65 08 565, 56/65 085 60

fax. 56/ 64 86 447

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siedziba główna: ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń

Adres korespondencyjny oraz obsługa interesanta: ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Zygfryd Kłosiewicz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 56 65 08 565 wew.160

lub w drugiej kolejności Pan Paweł Bayer

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 56 65 08 565 wew.160

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać

żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator do spraw dostępności: Pani Lucyna Hołtyn,

w zastępstwie Agnieszka Ziółkowska,

adres e-mail : a.ziolkowska@mopr,torun.pl, tel. 56 650 85 60.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

ul. Słowackiego 118A

Siedziba główna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Słowackiego 118A znajduje się pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Sienkiewicza (przecznice).

Wejście do budynku od strony ul. Słowackiego.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na prawo przed wejściem do budynku, wjazd od strony ul. Słowackiego.

Po wejściu do budynku (na wprost) na parterze znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, dzięki której można dostać się na każde piętro budynku.

Na pierwszym piętrze znajduje się podnośnik przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych                          z sygnalizacją umożliwiającą wezwanie pomocy.

Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

W każdej siedzibie Ośrodka istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (pracownik Ośrodka) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

ul. Słowackiego 114

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Słowackiego 114 znajduje się pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Sienkiewicza (przecznice).

Wejście do budynku od strony ul. Słowackiego.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem do budynku, wjazd na parking od strony ul. Słowackiego.

Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku kierując się w lewo dotrzemy do korytarza, w którym znajduje się winda, dzięki której można dostać się na każdą kondygnację budynku.

W Sali obsługi po lewej stronie od wejścia znajduje się stolik z lupą, dzięki któremu osoby niedowidzące mogą powiększyć czytany tekst.

Na wprost wejścia znajdują się BOXy do obsługi interesantów.

Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

ul. Mickiewicza 30

Siedziba przy ul. Mickiewicza 30 znajduje się pomiędzy ul. Matejki, a ul. Moniuszki (przecznice). Wejście do siedziby od strony ul. Mickiewicza.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe w pasie drogowym.

Dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Mickiewicza 24/26 (w pasie drogowym).

Wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

ul. Fałata 34/46 Przychodnia Lekarska

Siedziba przy ul. Fałata 34/46 mieści się w Przychodni Lekarskiej, wejście od ulicy Reja.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się za budynkiem Przychodni Lekarskiej.

Po wejściu do budynku na wprost, na parterze znajduje się winda dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, dzięki której można dostać się na każde piętro budynku.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

ul. Fałata 36/46

Siedziba przy ul. Fałata 36/46 znajduje się pomiędzy ul. Fałata, a ul. Łukasiewicza (przecznice).

Wejście do siedziby znajduje się od strony ul. Fałata.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się za budynkiem. Przed wejściem do parterowego budynku znajduje się podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

ul. Poznańska 95/1

Siedziba przy ul. Poznańskiej 95/1 znajduje się przy głównej ul. Poznańskiej. Poprzeczna             ul. Parkowa. Wejście do siedziby od strony ul. Poznańskiej.

Z tyłu budynku wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

ul. Poznańska 52/1

Siedziba przy ul. Poznańskiej 52/1 mieści się w budynku DOMU MUZ pomiędzy                         ul. Młyńską, a ul. Środkową (przecznice).

Wejście do siedziby od strony ul. Poznańskiej.

Biura znajdują się na I piętrze budynku.

Miejsca parkingowe znajdują się przed wejściem do głównego budynku Domu Muz, wjazd na parking od ul. Poznańskiej.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

ul. Okólna 169

Siedziba przy ul. Okólnej 169 znajduje się pomiędzy ul. Telimeny, a ul. Podgórską (przecznice).

Wejście do siedziby od strony ul. Okólnej.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

ul. Rydygiera 30-32

Siedziba przy ul. Rydygiera 30/32-13 znajduje się pomiędzy ul. Donimirskiego,                                          a ul. Kasztanową (przecznice).

Wejście do siedziby od strony ul. Rydygiera.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na prawo przed wejściem do budynku.

Po wejściu do budynku na wprost, na parterze znajduje się pomieszczenie, w którym istnieje możliwość przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma windy.

Na parterze budynku mieści się siedziba Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Na pierwszym piętrze znajduje się siedziba pracowników MOPR.

Na piętrze znajdują się dwie toalety, w tym jedna dla klientów MOPR.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 80F

Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 80 F znajduje się pomiędzy ul. Topolową a ul. Bukową (przecznice).

Wjazd na teren siedziby oraz parking od strony M. Skłodowskiej-Curie.

Budynek parterowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.

30.03.2022r.

Dyrektor

                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

                                                                                   w Toruniu

                                                                            mgr Rafał Walter