Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZLECONE PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ

PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZLECONE PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ

1.Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków

Toruń ul. Nowotarska 5

Zadanie: Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie GMT.

2.Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca

Toruń ul. Niesiołowskiego 20

Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla łącznie co najmniej 40 osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.Fundacja im. Brata Alberta

Radwanowice 32 – 064 Rudawa

Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla łącznie co najmniej 36 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 35 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.

 4.Caritas Diecezji Toruńskiej

Toruń ul. Szosa Bydgoska 1

Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla łącznie co najmniej 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla 38 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 100 dzieci.

 Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób
z zaburzeniami psychicznymi przy Centrum Pielęgnacji Caritas DT.

5.Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DT im. Wandy Szuman

Toruń ul. Jana Bosko 2

Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla łącznie co najmniej 37 osób z zaburzeniami psychicznymi.

6.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny Kowalskiej

Toruń ul. Faustyny 7

Zadanie: Prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia
o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla 25 osób
w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31.07.2018, a dla 30 osób w okresie od 1 sierpnia 2018 do 30 czerwca 2021r. , które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 50 dzieci.

7.Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Toruń ul. Warszawska 4/7

Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy na Starym Mieście dla 10 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

8.RC fundacja konsultingu i rehabilitacji

Toruń ul. Matejki 38/3

Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu dla 10 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy na Chełmińskim Przedmieściu dla 10 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

9.Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Cistor

Toruń ul. Stokrotkowa 22

Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy na Wrzosach dla 10 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

10.Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka

Toruń ul. Jęczmienna 10

Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 30 dzieci w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

11.Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy

Toruń ul. Fałata 35/37

Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 50 dzieci.

Zadanie: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

12.Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”

Toruń ul. Kościuszki 77/79

Zadanie: Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne.

13.Fundacja Pomocy Samotnym Matkom

Toruń ul. Jęczmienna 10

Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 40 dzieci.

14.Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. św. Franciszka

Toruń ul. Poznańska 49

Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 35 dzieci.

15.Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. Ks. Br. Markiewicza Toruń ul. Rybaki 59

Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 116 dzieci.

16.Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy

Toruń ul. Jęczmienna 10

Zadanie: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

17.Fundacja Agencji Służby Społecznej

Warszawa ul. Popiełuszki 8

Zadanie: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie: Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

18.Fundacja Archipelag Inicjatyw

Toruń ul. Bartkiewiczówny 94e/10

Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu dla 10 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Zadanie: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy na Podgórzu dla 10 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.