Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pomoc dla Niepełnosprawnych

1. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi:

1)  Żłobek nr 3
ul. Konstytucji 3 Maja 16
87-100 Toruń
tel. 056-648-65-54
Prowadzi grupę dla dzieci z dietami eliminacyjnymi (m.in. diety bezglutenowe).
 
2)  Przedszkole Miejskie nr 16
ul. Sucharskiego 2
87-100 Toruń
tel. 056-623-02-56
Oddział dla dzieci głuchych i niedosłyszących; grupy integracyjne.
 
3)  Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Stawisińskiego 7
87-100 Toruń
tel. 056-648-64-52
Oddział dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Dwa odziały integracyjne.
 
4)  Przedszkole Miejski nr 10
ul. Rydygiera 12
87-100 Toruń
tel. 056-648-39-65
Dzieci niepełnosprawne w ramach częściowej integracji. Dwa odziały integracyjne.
 
5)  Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 8
87-100 Toruń
tel. 056-648-65-63
Dzieci z dietami eliminacyjnymi (m.in. diety bezglutenowe).
 
 2. Szkoły specjalne

1)  Zespół Szkół Nr 6
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19,Gimnazjum Specjalne nr 19
ul. Dziewulskiego 41c
87-100 Toruń
tel. 056-650-80-30
 
2) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 25, Gimnazjum nr 25
ul. Żwirki i Wigury 19/21
87-100 Toruń
tel. 056-654-47-59
 
3) Zespół Szkół nr 26
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Gimnazjum Specjalne nr 26
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 26
ul. Buszczyńskich 11
87-100 Toruń
tel. 056-648-57-84
fax: 056-645-70-35
 
 3. Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi:

1) Zespół Szkół nr 7
ul. Bażyńskich 30/36
87-100 Toruń
tel. 056-655-71-50
Istnieje oddział dla dzieci niepełnosprawnych.

2) Zespół Szkół nr 16
ul. Dziewulskiego 2
87-100 Toruń
tel. 056-648-19-72, 056-648-19-68
Istnieje oddział integracyjny.
 
3) Zespół Szkół nr 5
ul. Wyszyńskiego 1/5
87-100 Toruń
tel. 056-648-63-67, 056-648-64-45
Oddział integracyjny - 5 dzieci niepełnosprawnych ruchowo, głównie z porażeniem mózgowym.
 
4) Toruńska Szkoła Terapeutyczna
Szkoła Podstawowa nr 33
ul. Bolta 14
87-100 Toruń
tel. 056-648-25-43
Rewalidacja dzieci z trudnościami w uczeniu się (głównie dysleksją) w wieku od 8 do 12 lat.
 
 4. Inne instytucje wspierające niepełnosprawnych:

1) Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
ul. Łyskowskiego 15
87-100 Toruń
tel. 056-648-16-26, 056-648-05-06
Ośrodek prowadzi kompleksową rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) i innymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
* Zapewnia opiekę i odpłatne wyżywienie na Oddziale Dziennym dzieciom z MPD
i OUN w wieku od 2 do 6 lat (od 630-1500).
* Prowadzi Poradnię Wad Postawy dla dzieci - diagnozuje i leczy.
 
2) Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych
Szosa Chełmińska 254
87-100 Toruń
tel. 056-650-90-59
 
4) Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13
87-100 Toruń
tel. 056-622-87-14, 056-622-56-74
W godzinach urzędowania czynna jest również Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
Ośrodek prowadzi bibliotekę oraz zbiór płyt i kaset. Księgozbiór zawiera książki tradycyjne i mówione dla osób z różnym upośledzeniem, ponadto rodzice dzieci niepełnosprawnychmogą uzyskać tu porady oraz materiały do pracy z dziećmi. Ośrodekdostarcza książki, płyty, kasety osobom, które nie wychodzą z domu, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 
5) Fundacja Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej LudziNiepełnosprawnych
ul. Szosa Bydgoska 15
87-100 Toruń
tel. 056-654-95-83
tel.fax 622-69-79
Formy pomocy: hipoterapia, wypoczynek dla niepełnosprawnych:
-Obozy rehabilitacyjne,
-rajdy tatrzańskie,
-obozy konno-wspinaczkowe,
-obozy wędrowne,
-obozy integracyjne,
-obozy konno-kajakowe,
 
6) Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”
ul. Piskorskiej 11
87-100 Toruń
tel. 056-648-23-63
Cel - pomoc dzieciom, rodzicom wychowującym dzieci z porażeniem mózgowym. Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym metodą Glenna-Domana.
Formy pomocy:
-programy stymulujące rozwój dziecka (po konsultacjach pedagoga, psychologa, rehabilitanta, logopedy, lekarza
-ustala się optymalny program usprawniający);
-pomoc w edukacji (indywidualne programy);
-zajęcia grupowe dla rodziców.
 
7) Polski Związek Głuchych
ul. Krasińskiego 70
87-100 Toruń
tel. 056-655-41-09, 056-622-62-19
Dni i godz. urzędowania: poniedziałek, piątek 8.00.-15.00, wtorek, czwartek 8.00.-21.00
Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz pomocinwalidom z wadą słuchu we wszystkich sprawach życiowych.
 
8) Polski Związek Niewidomych
ul. Okólna 169
87-100 Toruń
tel. 056-652-06-83
Dni i godziny urzędowania: codziennie od 7.45-15.15, środa 8.00.-17.00.
Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących dorosłych i dzieci.
Można tu za częściową odpłatnością uzyskać sprzęt rehabilitacyjny i pomoce optyczne np. książki z powiększonym drukiem, papier do pisania Braillem.
 
9) Polski Związek Emerytów i Rencistów
ul. Strumykowa 4
87-100 Toruń
tel. 056-622-87-83
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, piątek 10.00.-14.00, środa 15.00.-17.00.
Pomoc socjalna, kulturalna i pośrednictwo prawne.
 
10) RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji
ul. Podmurna 50/2
87-100 Toruń
tel/fax: 056-655-06-77
Prowadzi mieszkania chronione dla osób chorych psychicznie.
 
11) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Oddział Kujawsko-Pomorski w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 28
87-100 Toruń
tel. 056-654-66-92
tel. 056-655-51-28
fax: 056-655-60-05