Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pomoc dla Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

1) Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń tel. 056-622-10-59

 

2) Powiatowy Urząd Pracy
ul. Mazowiecka 49a
87-100 Toruń
tel. 056-658-02-02
fax: 056-658-02-01

Pomoc oparta jest na aktywności osób w poszukiwaniu pracy.


3) Centrum Integracji Społecznej CISTOR
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel. 056-654-92-79
www.cistor.pl

Centrum prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Centrum funkcjonuje w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym.

 
4) Centrum Informacji Zawodowej 
ul. Szpitalna 6
87-100 Toruń
tel. 056-621-01-67

Centrum Informacji Zawodowej prowadzi Bank Informacji Zawodowej tzn. gromadzi, porządkuje, udostępnia następujące informacje:

  •  opisy zawodów (zadania i czynności, wymagania, kształcenie, wynagrodzenie),
  • informacje zawodowe lokalne dotyczące Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego

Z pomocy CIZ może skorzystać każdy kto jest zainteresowany wyborem szkoły, zawodu, zmianą lub podniesieniem kwalifikacji.

Oferta skierowana jest do dwóch grup odbiorców:

  • młodzieży, która zastanawia się nad wyborem szkoły, zawodu;
  • dorosłych, którzy chcą zmienić zawód, podnieść kwalifikacje, dokształcić się.

Wszystkie informacje w CIZ udzielane są BEZPŁATNIE. CIZ nie pośredniczy w poszukiwaniu miejsc pracy.

 

5) Ochotnicze Hufce Pracy
– Kujawsko-Pomorska Komenda Wojewódzka

ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel. 056-654-70-68, 056-652-96-19, 056-654-70-69

Klub pracy pośredniczy w poszukiwaniu pracy, a także prowadzi działalność profilaktyczną i doradczą np.: umiejętność pisania podań, życiorysów, listów motywacyjnych