Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pomoc dla Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy

tel. 56 669 39 00

https://wup.torun.pl/

Powiatowy Urząd Pracy

Pomoc oparta jest na aktywności osób w poszukiwaniu pracy.

http://muptorun.praca.gov.pl/

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społecznewww.cistor.pl

Centrum prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Centrum funkcjonuje w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
tel: 56 669 39 29/ 75

https://wup.torun.pl/urzad/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej/torun/

Ochotnicze Hufce Pracy
– Kujawsko-Pomorska Komenda Wojewódzka

http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/


Ośrodek dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne prowadzony przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”,
ul. Kościuszki 77/79;
87 – 100 Toruń
tel. 660 839 163

Aktualizacja kontaktów dnia 25.09.2019 r.

Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Toruniu