Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opieka Opiekuńczo-Pielęgnacyjna oraz Paliatywna

1) Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy
ul. Strumykowa 4
87-100 Toruń
tel. 056-622-21-29, 056-658-30-60

 
* Polski Czerwony Krzyż – Ośrodek
ul. Szczecińska 13
87-100 Toruń
tel. 056-657-22-52

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze.

 
2) Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Wielkie Garbary 2;
ul. Strumykowa 4 (magazyn wydawania odzieży)
87-100 Toruń
tel. 056-622-48-98, fax. 056-62-240-74

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze.


3) Centrum Pielęgnacji „Caritas” Diecezji Toruńskiej
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
tel. 056-659-03-97
fax. 056-648-64-00

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne.

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, podstawowa opieka zdrowotna, zespół pielęgniarek środowiskowo rodzinnych, opieka długoterminowa pielęgniarska, zespół opieki paliatywnej, zespół rehabilitacyjny (w środowisku domowym i w Sali), punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

 
4) Toruńskie Centrum „Caritas”
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. 056-654-05-43

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze.


5) Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy im. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń
tel. 056-650-82-99

Całodobowe usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze i dzienne usługi opiekuńcze.

Oddział dzienny dla osób z chorobą Alzheimera, oddział opieki całodobowej dla osób chorych i niepełnosprawnych nie wymagających hospitalizacji.
 

6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Paderewskiego 2
87-100 Toruń
tel. 056-651-39-03, 056-652-01-73 

Całodobowe usługi dla kobiet.

 
7) Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II – Hospicjum „Światło”
ul. Grunwaldzka 64
87-100 Toruń
tel. 056-651- 14-37

Zakład Opieki Leczniczej – dla osób w śpiączce.

 Prowadzi filie w: Gołubiu Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Brodnicy, Chełmnie – opieka domowa.

 Prowadzi opiekę nad ludźmi będącymi w terminalnych okresach chorób. Tworzy warunki dla godnej, humanitarnej, bezbolesnej śmierci w obecności najbliższych. Zapewnia opiekę środowiskową, dzienną, stacjonarną.

 
8) Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Zdrowotny Zakład Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej „Nadzieja”
 ul. Włocławska 169/3
87-100 Toruń
tel. 056-652-96-67, 056-652-05-49

 Prowadzi opiekę dzienną dla dzieci oraz opiekę paliatywną dla dzieciw domu. Od 2006r.. otwiera oddział opieki pielęgnacyjnej całodobowej dla dzieci i młodzieży.