Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Poradnie

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Prosta 4
87-100 Toruń
tel. 056-622-46-17, 056-622-29-91

Czynne: wtorek-środa 8:00-18:00
poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Badanie dzieci w zakresie wychowawczym

- poradnictwo

- psychoterapię

- psychoedukację

Z pomocy mogą skorzystać również rodzice dzieci nadpobudliwych wykazujących trudności w nauce, mających problemy z wyborem zawodu.

 

- Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Osikowa 11
87-100 Toruń
tel. 056-648-10-41

 
2) Poradnia Psychogeriatryczna
ul. Curie Skłodowskiej 27/29
87-100 Toruń
tel. 056-658-07-40

 
3) Wojewódzka Poradnia Lecznictwa Psychiatrycznego 
ul. Mickiewicza 24/26
87-100 Toruń
tel. 056-658-08-12

 
4) Wojewódzka Poradnia Odwykowa Uzależnień i Współuzależnień 
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. 056-622-68-31, 056-622-89-08

 
5) Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mickiewicza 24/26
87-100 Toruń
tel. 056-658-08-12

Czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00.