Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Toruń, 2009-12-11

Zawiadomienie o wyborze oferty

Toruń, 9 grudnia 2009 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
 
działając na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1392) ogłasza wynik otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania  z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy.
 Rodzaj zleconego zadania:
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla co najmniej 35 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu powiatowym.
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania wyłoniona została  Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, która prowadzić będzie Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera 23 w Toruniu dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Umowa o prowadzenie Domu podpisana została w dniu 10 grudnia 2009 r.