Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych

 

Informacja

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uczestniczy w projekcie prowadzonym przez Związkiem Miast Polskich oraz partnerami - Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. W roku 2009 realizowana jest III edycja czteroletniego projektu szkoleniowo-doradczego pt. „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem realizacji projektu jest doskonalenie usług publicznych – poprzez współpracę w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń – polegające na mierzeniu kosztów i wyników realizacji zadań, badaniu satysfakcji odbiorców usług i wzajemne dzielenie się doświadczeniami osób korzystających z usług świadczonych przez system pomocy społecznej.

Badania przeprowadzone zostaną na podstawie anonimowych ankiet w dniach od 18 grudnia 2009 do 8 stycznia 2010 roku. Do wybranych losowo osób z pośród bazy danych będącej w posiadaniu MOPR, zgłoszą się ankieterzy rekrutujący się spośród Studentów Kolegium Pracowników Służb Społecznych celem przeprowadzenia badania.

Ankieterzy będą legitymować się pisemnym upoważnieniem Z-cy Dyrektora MOPR w Toruniu Pani Kazimiery Janiszewskiej.

         Wyniki badań pozwolą ocenić standard usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej w siedmiu miastach uczestniczących w projekcie. oraz pomogą w określeniu potrzeb w badanych obszarach tj. pracy z rodziną, usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz usług świadczonych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

         Osoby wytypowane do badań prosimy o udzielenie informacji wynikających z ankiet.