Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Nowa zawodowa rodzina zastępcza

 

W dniu 16 kwietnia 2010 roku  Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz  podpisał kolejną umowę o pełnienie funkcji zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem, wielodzietnej rodziny zastępczej.

 

Rodzina ukończyła szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej i uzyskała pozytywną opinię Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego w Toruniu. Zakończone w 2008 roku szkolenie odbyło się systemem PRIDE.

Rodzice zastępczy sprawują opiekę nad trojgiem rodzeństwa w wieku od 7 do 11 lat oraz nad niespokrewnionym z rodzeństwem trzylatkiem. Rodzice wychowują również troje własnych dzieci.

Gmina Miasto Toruń w realizacji zadania z zakresu organizowania opieki zastępczej wspomagana jest przez 15 zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dziećmi, w których  opiekę znalazło 48 dzieci.

            W realizacji tego zadania bardzo istotna jest współpraca Gminy z innymi powiatami w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej.