Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Przypomnienie o dostarczeniu zaświadczeń

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tj.2010/2011 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, przypomina wszystkim zainteresowanym o konieczności dostarczenia zaświadczenia szkolnego, potwierdzającego fakt bycia uczniem szkoły w nowym roku szkolnym. Zaświadczenia te dotyczą osób, które ukończyły bądź ukończą do dnia 31.10.2010r. 18 rok życia, a na które przyznane zostały świadczenia rodzinne na wrzesień i październik 2010r.

            W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i ustalenia przez organ rezygnacji lub niekontynowania*  przez dziecko nauki w szkole w nowym roku szkolnym ww. świadczenia zostaną uznane za nienależnie pobrane i podlegać będą zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Zaświadczenia dostarczyć należy do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul.Batorego 38/40.

Przypominamy, że zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  1. 18 roku życia lub
  2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski pobierać można  w  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul.Batorego 38/40, oraz od dnia 1 września przy ul.Konstytucji 3-go Maja 40c. Wnioski dostępne są również w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.

 

* przez niekontynuowanie nauki rozumieć należy również naukę na studiach wyższych oraz w kolegiach.