Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenia konkursu pn. prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci w wieku powyżej 10 roku życia zklo 81
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 54/2022 zklo 107
Konkurs nr 32/2022 - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób zklo 77
Konkurs nr 25/2022 - prowadzeniu świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zklo 139
KONKURS NR 2022/24 - konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zklo 145
Konkurs nr 11/2021 - otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zklo 161
Konkurs nr 10/2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. zklo 136
Konkurs nr 9/2022 ( prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz świetlic zklo 180
Konkurs nr 8/2022 - prowadzenie dps dla min. 27 i max 30 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie zklo 152
Konkurs nr 7/2022 - prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi zklo 179