Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "prowadzenie placówek wsparcia dziennego" zklo 53
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie zklo 73
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne zklo 72
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi zklo 57
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci. zklo 117
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zklo 86
Otwarty konkurs ofert na organizowanie i świadczenie w latach 2019-2021 usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi j.wazny 102
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2023 zklo 97
Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2018r. do 31 stycznia 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 j.wazny 235
Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez MOPR w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług sp j.wazny 218