Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
SP.2610.8.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pn: „Dbamy o siebie? Naturalnie!”, projekt „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” ze środków EFS RPO WK–P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne j.wazny 26
SP.2610.7.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Dbamy o siebie? Naturalnie!”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” ze środków EFS RPO WK–P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne j.wazny 24
SP.2610.6.2019 - Kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie sp j.wazny 42
SP.2610.5.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Wielkanocne dekoracje - warsztaty”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Reg j.wazny 21
OA.2610.10.2019 - jest usługa dostępu do Internetu bezprzewodowego w budynku przy ul. Mickiewicza 55 w Toruniu. zklo 33
SP.2610.4.2019 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 RPO WK-P j.wazny 55
SP.2610.3.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Warsztaty twórcze - wzmacniamy swój potencjał artystyczny i zawodowy”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” zklo 77
SP.2610.2.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Bezpiecznie na Starówce”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego j.wazny 78
SP.2610.1.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Jak gotować żeby nie marnować?”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. j.wazny 100
OA.2610.9.2019 - usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w 8 placówkach MOPR zklo 55