Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe nr 21 - przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej z zakresu metodyki pracy socjalnej zklo 53
Zapytanie ofertowe nr 20 - przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (do 25 osób). zklo 52
Zapytanie ofertowe nr 19 - wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017. zklo 40
Zapytanie ofertowe nr 18 - przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej j.wazny 60
Zapytanie ofertowe nr 17 - przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej j.wazny 63
Zapytanie ofertowe nr 16 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności psychoterapeuty systemowego. zklo 51
Zapytanie ofertowe nr 15 - przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. zklo 81
Zapytanie ofertowe nr 14 - przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej. zklo 52
Zapytanie ofertowe nr 13 - jednorazowa dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. zklo 68
Zapytanie ofertowe nr 12 - usługa polegająca na wykonywaniu Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu dot. mieszkań chronionych w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu w ramach RPO WK-P j.wazny 114