Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe nr 39 - świadczenie usług polegających na wsparciu osób i rodzin (mieszkańców Torunia), w zakresie problemów obejmujących tematykę ,,Konflikty w rodzinie - zagrożenia i szanse ich rozwiązania”. zklo 22
Zapytanie ofertowe nr 38 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności psychoterapeuty w wymiarze 60 godzin zegarowych w 2017 r. zklo 33
Zapytanie ofertowe nr 37 - prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. zklo 24
Zapytanie ofertowe nr 36 - wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu. zklo 12
Zapytanie ofertowe nr 35 - wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu pbayer 38
Zapytanie ofertowe nr 34 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pbayer 26
Zapytanie ofertowe nr 33 - Świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, j.wazny 71
Zapytanie ofertowe nr 32 - wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017. zklo 45
Zapytanie ofertowe nr 31 - przeprowadzenie szkolenia w formie zajęć warsztatowych psychologicznych (w formie wyjazdowej) dla 30 osób z Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. zklo 37
Zapytanie ofertowe nr 30 - przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z z zklo 94