Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe nr 46 - usługa wykonania remontu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 30/32 w Toruniu zklo 11
Zapytanie ofertowe nr 44 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych , w tym finansowanych ze środków unijnych - w wymiarze 160 godzin zegarowych w miesiącu zklo 22
Zapytanie ofertowe nr 45 - przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z za zklo 29
Zapytanie ofertowe nr 43 - usługa wykonywania prac administracyjnych związku z bieżącą działalnością Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku zklo 44
Zapytanie ofertowe nr 42 - obsługa kancelarii, w związku z bieżącą działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu – w wymiarze 140 godzin w miesiącu. zklo 43
Zapytanie ofertowe nr 41 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych - w wymiarze 160 godzin zegarowych w miesiącu. zklo 29
Zapytanie ofertowe nr 40 - Świadczenie usług będących formami wsparcia w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”. zklo 53
Zapytanie ofertowe nr 39 - świadczenie usług polegających na wsparciu osób i rodzin (mieszkańców Torunia), w zakresie problemów obejmujących tematykę ,,Konflikty w rodzinie - zagrożenia i szanse ich rozwiązania”. zklo 73
Zapytanie ofertowe nr 38 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności psychoterapeuty w wymiarze 60 godzin zegarowych w 2017 r. zklo 83
Zapytanie ofertowe nr 37 - prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. zklo 67