Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.4.2018 - wykonanie studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinan. i wymaganymi zał. dla proj. „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej” j.wazny 2
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.3.2018 - Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Dzień Rodziny” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Poddział j.wazny 31
Zapytanie ofertowe nr 14 - dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. zklo 31
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.2.2018 - Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Biesiada pełna atrakcji” w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Poddziałan j.wazny 43
Zapytanie ofertowe nr 13 - wykonywanie czynności pedagoga zklo 61
Zapytanie ofertowe nr 12 - pełnienie opieki nad dziećmi podczas zajęć rodziców - przez pedagoga zklo 40
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.1.2018 - wykonanie studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Andersa 21 w Toruniu”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.01 j.wazny 43
Zapytanie ofertowe nr 11 - wykonywanie czynności pielęgniarki/położnej zklo 35
Zapytanie ofertowe nr 10 - wykonywanie czynności pielęgniarki/położnej zklo 42
Zapytanie ofertowe nr 9 - obsługa prawna zklo 77