Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
SP.2610.23.2018-kompleksowa organizacja imprezy okolicznościowej „Wigilii” dla uczestników Klubu Samopomocy, w związku z trwałością projektu „Rozwój usług społecznych w GMT” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 j.wazny 18
OA.2610.23.2018 - Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących zklo 40
SP.2610.22.2018 - Kompleksowa organizacja wydarzeń pod nazwą: „SPOTKANIA Z TRADYCJAMI BOŻONARODZENIOWYMI" w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P Poddziałanie 9.2.1 zklo 52
OA.2610. 22 .2018 - usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń zklo 41
SP.2610.21.2018 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Andrzejki” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P Poddziałanie 9.2.1 j.wazny 74
SP.2610.20.2018 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Spotkania z kulturą”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P j.wazny 41
OA.2610.21.2018 - świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej zklo 53
OA.2610.20.2018 - Świadczenie usług pogrzebowych zwłok dzieci zklo 46
OA.2610.19.2018 - Świadczenie usług pogrzebowych zklo 36
SP.2610.19.2018 - Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik – zdrowo i bezpiecznie”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P j.wazny 96