Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.17.2018 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek ... Bydgoska 74 etap III j.wazny 13
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.16.2018 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek ... Bydgoska 74 etap II j.wazny 4
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.15.2018 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek ... Bydgoska 74 etap I j.wazny 4
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.14.2018 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadcz. usł w społ lok - etap. III j.wazny 10
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.13.2018 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadcz. usł w społ lok - etap. II j.wazny 6
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.12.2018 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr nad Wisłą” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 j.wazny 9
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.11.2018 - Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik – zdrowo i bezpiecznie”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” współfinansowanego ze środków EFS j.wazny 12
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.10.2018 - Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik Wakacyjny – zdrowo i bezpiecznie nie tylko w wakacje”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” współfinansowanego ze środków EFS j.wazny 34
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.9.2018 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr nad Wisłą” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 j.wazny 33
Zapytanie ofertowe nr SP.2610.8.2018 - Kompleksowa realizacja wydarzenia pod nazwą: „Bydgoskie zdrowiem stoi” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 j.wazny 32