Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe nr 54 - cykliczna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej około 12 000 litrów do końca 2018 r. na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka. zklo 8
Zapytanie ofertowe nr 52 - zorganizowanie w roku 2018, na terenie Gminy Miasta Toruń, dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. zklo 12
Zapytanie ofertowe nr 51 - świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, zklo 12
Zapytanie ofertowe nr 50 - kompleksowa organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej zklo 70
Zapytanie ofertowe nr 49 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zklo 50
Zapytanie ofertowe nr 48 - Przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. zklo 45
Zapytanie ofertowe nr 47 - usługa wykonania remontu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 30/32 w Toruniu (I piętro). zklo 51
Zapytanie ofertowe nr 46 - usługa wykonania remontu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 30/32 w Toruniu zklo 44
Zapytanie ofertowe nr 44 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych , w tym finansowanych ze środków unijnych - w wymiarze 160 godzin zegarowych w miesiącu zklo 38
Zapytanie ofertowe nr 45 - przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z za zklo 61