Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OA.2611.2.2019 - wykonywanie czynności przez psychoterapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień – w wymiarze 160 godzin zegarowych miesięcznie w 2019 r. pbayer 42
OA.2611.1.2019 - Wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w 2019 roku. zklo 97
OA.2611.32.2018 - zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 32 000 zestawów obiadowych zklo 50
OA.2611.31.2018 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zklo 55
SP.US.2611.12.2018 realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta j.wazny 59
SP.2611.24.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych j.wazny 248
OA.2611.30.2018 - przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki środowiskowej selektywnej przez dwie trenerki. zklo 60
OA.2611.29.2018 - zamówienie na usługę - realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości 32 000 zestawów obiadowych zklo 45
OA.2611.28.2018 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu zklo 60
OA.2611.27.2018 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby MOPR w Toruniu zklo 52