Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OA.2611.31.2018 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zklo 9
SP.US.2611.12.2018 realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta j.wazny 9
SP.2611.24.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych j.wazny 102
OA.2611.30.2018 - przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki środowiskowej selektywnej przez dwie trenerki. zklo 25
OA.2611.29.2018 - zamówienie na usługę - realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości 32 000 zestawów obiadowych zklo 17
OA.2611.28.2018 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu zklo 33
OA.2611.27.2018 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby MOPR w Toruniu zklo 27
OA.2611.26.2018 - usługa polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych wymagających wsparcia z powodu wieku lub/i niepełnosprawności w rodzinnych domach pomocy zklo 25
SP.US.2611.11.2018 realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P j.wazny 59
SP.US.2611.10.2018 świadczenie usług wsparcia: indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia, „Rozwój usług opiekuńczych w GMT"EFS RPO WK-P Poddziałanie9.1.2 j.wazny 71