Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
SP.2611.3.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych współfinansowanych ze środków EFS RPO WK-P j.wazny 32
OA.2611.15.2019 - przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych zklo 10
OA.2611.14.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych. pbayer 28
OA.2611.11 .2019 Organizacja na terenie kraju - w roku 2019 - wypoczynku letniego dla 160 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. pbayer 22
SP.US.2611.2.2019 świadczenie usług przez psychologa w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 j.wazny 34
OA.2611.13.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych. zklo 28
OA.2611.12.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć Boccia z osobami niepełnosprawnymi przez instruktora sportu/instruktora rekreacji ruchowej, w wymiarze 15 godzin zegarowych. zklo 37
SP.2611.2.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych współfinansowanych ze środków EFS RPO WK-P j.wazny 56
SP.US.2611.1.2019 usługa realizacji szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT”, ze środków EFS w ramach RPO WK-P na 2014–2020, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włąc j.wazny 33
OA.2611.10.2019 - Przedmiotem zamówienia jestprzeprowadzenie spotkania o charakterze edukacyjnym z policjantem, w wymiarze 2 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym” pbayer 34