Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Aktualizacja planu zamówień publicznych na rok 2021 zklo 338
OA.2611.26.2020 usługa - realizacja w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości około 16700 zklo 603
SP.2611.13.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. zklo 740
SP.2611.12.2020 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu zklo 712
SP.US.2611.6.2020 - szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym projekt pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 j.wazny 635
SP.2611.11.2020 - Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu j.wazny 816
OA.2611.25.2020 - Wyposażenie siedziby przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82/84 w Toruniu w związku rozwojem sieci Domów dla matki z dzieckiem zklo 636
OA.2611.24.2020 - usługa zakupu w 2021 r. ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu pbayer 670
OA.2611.23.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych zklo 656
SP.2611.10.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych j.wazny 729