Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OA.2611.5.2017 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. zklo 32
OA.2611.4.2017 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu zklo 46
Sprzęt komputerowy - Konstytucji (2.5 / 9.3.2 RUS) j.wazny 42
Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego zklo 96
Organizacja wypoczynku letniego w 2017 roku dla 220 dzieci. pbayer 207
Usługę w formie przygotowania i dostarczania w dniach od poniedziałku do piątku w okresie 09.01.2017 - 30.06.2018 obiadów dla 10 osób w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 j.wazny 206
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne zklo 307
Usługa - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych. zklo 184
Organizacja wypoczynku letniego w 2016 dla 220 dzieci. pbayer 443
Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy j.wazny 481