Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ośrodki Wsparcia

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
ul.Gagarina 152
87-100 Toruń
tel. 056-654-18-57

DDPS przeznaczony dla emerytów, rencistów i inwalidów. Zapewnia opiekęosobom starszym, samotnym zapobiegając uczuciu osamotnienia i izolacji. Świadczy usługi z zakresu terapii zajęciowej, prowadzi zajęcia kulturalno oświatowe, rekreacyjne, organizuje wycieczki.

a) Filia DDPS,
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
87-100 Toruń
tel. 056-650-84-18

b) Filia DDPS,
ul. Łyskowskiego 25g
87-100 Toruń
tel. 056-648-26-72


2. Środowiskowy Dom Samopomocy "Caritas" w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1
tel. 056-654-05-43

3. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Brata Alberta w Toruniu
ul. Rydygiera 23
tel. 056-658--36-72

4. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Kościuszki 4
tel. 056-623-33-36

Celem tej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej jest zapewnienie schronienia osobom pozbawionym dachu nad głową, zapewnienie jednego goracego posiłku dziennie. Mieszkańcy schorniska objeci są opieka pielęgniarską, opiekuńczo-wychowawcza oraz pracą socjalną. W schronisku prowadzone są programu wychodzenia z bezdomności.

W porze zimowej ze względu na warunki atmosferyczne przyjmowane są wszystkie osoby bezdomne.