Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dom Pomocy Społecznej im. L.Szumana w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 220
87-100 Toruń
tel. 056-654-56-42

Dom Pomocy Społecznej dla 120 mieszkańców:
- dla osób w podeszłym wieku
- dla osób somatycznie chorych

Zapewnia całodobową opiekę, świadczy usługi medyczne, rehabilitacyjne, fizykoterapię, terapię zajeciową w tym organizowanie wycieczek. DPS prowadzi działność oświatowo - kulturalną.