Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Niepełnosprawnik.pl

Tekst alternatywny

 

 

Uprzejmie informujemy, że po przeprowadzeniu w naszej jednostce audytu przez Fundację TUS, której misją jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu został uznany za miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na stronie internetowej: www.niepelnosprawnik.pl

 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się finansowane ze środków PFRON dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia, i tylko jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (bariery techniczne i w komunikowaniu się) lub dotyczy osób mających trudności w poruszaniu się (bariery architektoniczne) będących właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadających zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 20% ceny brutto urządzenia lub usługi. Nie są pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się zostaną rozpatrzone po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu przez Radę Miasta Torunia Uchwały o podziale tych środków.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Corocznie wnioski w tym zakresie rozpatrywane są po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu przez Radę Miasta Torunia Uchwały o podziale tych środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do zaopatrzenia dla osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Nie są pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zostaną rozpatrzone po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu przez Radę Miasta Torunia Uchwały o podziale tych środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Czytaj więcej...

Podkategorie