Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Aktywny Samorząd 2022

AKTYWNY SAMORZĄD 2022

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”

 logoASmPFRONm2

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
 Obszar A – likwidacja bariery transportowej
 Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu 
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie wersja pdf
 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie wersja pdf
 Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
 Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie wersja pdf
 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
 Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd wzroku wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu wersja pdf
 Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
 Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd wzroku wersja pdf
 Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu słuchu wersja pdf
 Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
 Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd ruchu wersja pdf
 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu wersja pdf
Załącznik - Propozycja oferty wersja pdf
Załącznik - Propozycja specyfikacji do faktury wersja.pdf
 Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
 Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu wersja pdf
Załącznik - Propozycja oferty wersja pdf
Załącznik - Propozycja specyfikacji do faktury wersja.pdf
 Zadanie 5 : pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
 Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie wersja pdf
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
 Wniosek osoby pełnoletniej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie z placówki o poniesionych kosztach wersja pdf

 Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie ze szkoły/uczelni wersja pdf

Aktywny Samorząd 2021

AKTYWNY SAMORZĄD 2021

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”

 logoASmPFRONm2

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
 Obszar A – likwidacja bariery transportowej
 Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu 
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
 Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd wzroku wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd wzroku wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu słuchu wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
 Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd ruchu wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu wersja pdf
Załącznik - Propozycja oferty wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
 Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu wersja pdf
Załącznik - Propozycja oferty wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Zadanie 5 : pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
 Wniosek osoby niepełnosprawnej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie lekarskie wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie pełnomocnika wersja pdf
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
 Wniosek osoby pełnoletniej wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie z placówki o poniesionych kosztach wersja pdf
Załącznik - Oswiadczenie pełnomocnika wersja pdf

 Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki wersja pdf
Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja pdf
Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wersja pdf
Załącznik - Zaświadczenie ze szkoły/uczelni wersja pdf
Załącznik - Oswiadczenie pełnomocnika wersja pdf

Komunikatu w sprawie realizacji pilotażowego programu 'Aktywny samorząd" w roku 2019

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd”.

Treść komunikatu

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Moduły, obszary wsparcia i zadania w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” – rok 2019