Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Komunikat w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu realizujący pilotażowy program „Aktywny Samorząd” przypomina, iż przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I programu następować będzie do dnia 30 sierpnia 2018r., natomiast w ramach Modułu II wnioski przyjmowane będą w okresie od 03 września 2018r. do 10 października 2018r.

Szczegóły komunikatu

Aktywny Samorząd 2018

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”

 aktywnysamorzadpfron n

 

 

 

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką

Wniosek osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką

wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

 Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

 Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką

Wniosek osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką

wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu wzroku

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

 Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

 Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

wersja doc

 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

 Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu wzroku

wersja doc

 Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

wersja doc

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

 Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 Wniosek osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką 

Wniosek osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką

wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu wzroku

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

 wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów 

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd wzroku 

 wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu ruchu 

 wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 wersja doc

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką

Wniosek osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką

wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

 Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej 

 Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

wersja doc

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 Wniosek osoby pełnoletniej

 wersja doc

 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

 wersja doc

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 wersja doc

 Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki

wersja doc

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o rozpoczęciu/kontynuacji nauki

wersja doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości dochodów

wersja doc

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja doc