Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

PROGRAM
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
- edycja 2022

 

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi.

Czytaj więcej...

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022

PROGRAM
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
- edycja 2022

 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta.

Czytaj więcej...

Akademia Wiedzy

Celem projektu realizowanego przez Gminę Miasta Toruń, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych.
Projekt skierowany jest do dzieci klas IV-VIII przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów.

 

Projekt realizowany będzie w okresie
od 1.09.2021 do 28.02.2022

Czytaj więcej...

Bajkowy pociąg uczuć i emocji

Celem projektu realizowanego przez Gminę Miasta Toruń, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, jest wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie objętym LSR.

 

Projekt realizowany będzie w okresie
od 1.04.2021 do 30.09.2021

Czytaj więcej...

Bank Inicjatyw Społecznych

Celem projektu realizowanego przez Gminę Miasta Toruń, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

 

Projekt realizowany będzie w okresie
od 1.05.2021 do 30.04.2023..

Czytaj więcej...