Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej - projekt EFS

Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej to projekt, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

Czytaj więcej...

Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” mający ułatwić powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz zwiększenie umiejętności opiekuńczych i świadomości nt. dostępnych form pomocy u osób z otoczenia tych osób

ZGŁOŚ SIĘ! DZIAŁAJ!
ZMIENIAJ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ!
MY CIĘ WESPRZEMY!

Czytaj więcej...

W rodzinie siła! - projekt EFS

Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Czytaj więcej...

Rodzina w Centrum 2 - projekt EFS

Projekt Rodzina w Centrum 2 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Projekt realizowany jest od 01.07.2018 do 30.06.2020 roku. Skierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania lub centrum życiowej aktywności jest miasto i gmina Toruń.

Czytaj więcej...

Wspieramy Mamy. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS; vouchery żłobkowe; dofinansowanie niani (edycja 2)

Mieszkasz w Toruniu?
Jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 3?
Przebywasz na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym?
Jesteś osobą bezrobotną?
Wracasz do pracy lub chcesz wrócić do aktywności zawodowej?

 

W ramach projektu oferujemy:
- finansowanie opieki nad dzieckiem (zatrudnienie   niani lub voucher na żłobek) przez okres do   12 miesięcy
- wsparcie w znalezieniu pracy w postaci   pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego
- szkolenia zawodowe dostosowane do   indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Czytaj więcej...