Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2021

Kobieta prowadząca wózek inwalidzki z osobą niepełnosprawną

 

 

 

PROGRAM
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
- edycja 2021

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

 

Program ten, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta.
Udział w programie jest bezpłatny.

 

Z programu mogą skorzystać następujące osoby niepełnosprawne:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami:
    • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
    • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla ww. osób.

 

Rekrutacja trwa od 9 czerwca do 2 lipca 2021 r.

 

W celu zgłoszenia się do programu należy wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty:

Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie uczestnika programu

 

Dokumenty, o którym mowa powyżej, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć do siedziby
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konopnickiej 13/1 w Toruniu
w godzinach pracy ośrodka,
tj. poniedziałek, środa, czwartek: 07:30-15:30, wtorek 07:30-16:00, piątek 07:30-15:00.

Dokumenty złożyć można także za pomocą skrzynki ePUAP_MOPR_Torun z dopiskiem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 975 360 zł
Całkowita wartość: 1 411 124,71 zł

 

Więcej informacji o programie w oficjalnym serwisie rządowym

 

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dział Strategii i Programów Społecznych

ul. Konopnickiej 13/1

tel. 56 611-89-47

tel. 56 611-89-50

 

Fot. Małgorzata Litwin