Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022

Kobieta prowadząca wózek inwalidzki z osobą niepełnosprawną

 

 

 

PROGRAM
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
- edycja 2022

 

 

Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

 

Program ten, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta.
Udział w programie jest bezpłatny.

 

Z programu mogą skorzystać następujące osoby z niepełnosprawnościami:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami:
    • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
    • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla ww. osób.

 

Rekrutacja trwa od 1 marca do 31 marca 2022 r.

 

W celu zgłoszenia się do programu należy wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty:

Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Klauzula informacyjna
Oświadczenie uczestnika programu

 

Dokumenty, o którym mowa powyżej, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć do siedziby
Toruńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Konopnickiej 13/1 w Toruniu
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.

 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 155 770,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 155 770,00 zł

 

 

Więcej informacji o programie w oficjalnym serwisie rządowym

 

Kontakt:
 

Toruńskie Centrum Usług Społecznych

ul. Konopnickiej 13/1

tel. 56 611 89 44

tel. 56 611 89 42

tel. 512 073 113

 

 

Fot. Małgorzata Litwin