Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rodzina w Centrum - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.
 

Projekt realizowany jest od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.
Projekt skierowany jest do:

 • osób w rodzinie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze.


 

Projekt skierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania lub centrum życiowej aktywności znajduje się na terenie Torunia.


 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” zaplanowano następujące formy wsparcia dla rodzin:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - prawne.
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne.
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne.
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychiatryczne.
 • Mediacje rodzinne.
 • Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych. Dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie odbędą się zajęcia animacyjne.
 • Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, przebywających w pieczy zastępczej oraz w rodzinach naturalnych z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.
 • Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i dla rodzin zastępczych.
 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
 • Szkolenia 1- dniowe dla wolontariuszy.
 • Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
 • Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.


 

Planowane efekty:

 • Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny.
 • Kompleksowe objęcie wsparciem rodzin naturalnych i zastępczych przeżywających problemy i trudności rodzinne.
 • Poprawa relacji w rodzinie.
 • Równe szanse rozwoju dzieci.
 • Wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.
 • Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.


 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

 

U dołu strony znajduje się szczegółowy opis zadań oraz dokumentacja do pobrania, wypełnienia i przesłania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Serdecznie zapraszamy Osoby zainteresowane

 

Biuro projektu
	znajduje się 
		w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu
		przy ul. Konopnickiej 13 (parter)
		telefon kontaktowy: 518 445 391
	czynne jest
		we wtorki od 8:00 do 20:00
		w pozostałe robocze dni tygodnia od 7:30 do 15:30Osoby do kontaktu:
Konsultant- specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Sylwia Trafna- Jurkiewicz,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Konsultant- specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Anna Kozińska- Drapiewska,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

 

Budżet projektu na województwo kujawsko-pomorskie wynosi 11 482 020,00 zł.
Ogólna wartość projektu dla MOPR Toruń (Partnera) wynosi 1 000 979 zł, w tym
kwota dofinansowania UE wynosi 850 832,15 zł,
wkład krajowy w ramach dotacji celowej wynosi 90 087,85 zł,
wkład własny wynosi 60 059 zł.

 

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy uczestnika RwC
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin Centrum Wspierania Rodzin
Regulamin uczestnictwa zadania MOPR

 

Działania w ramach projektu
 

 

Centrum Wspierania Rodziny

W Centrum Wspierania Rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu do tej pory ze specjalistycznego wsparcia skorzystały rodziny naturalne i zastępcze, takiego jak: prawnego, pedagogicznego, psychologicznego. Obecnie sześć osób opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu korzystają z bonu edukacyjnego w formie nauki języka obcego. W dniu 29 grudnia 2016 roku w ramach projektu powstał w Toruniu kolejny Rodzinny Dom Dziecka.
 

W Centrum Wspierania Rodzin na osoby i rodziny potrzebujące konsultacji i wsparcia rodzinnego oczekują specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: Sylwia Trafna-Jurkiewicz i Anna Kozińska-Drapiewska.
 

 

Warsztaty "Tato" według autorskiego programu

W ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w dniach 11.02.2017 r., 25.02.2017 r. oraz 11.03.2017 r. odbyły się warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, zwiększające kompetencje rodzicielskie. W ramach warsztatów Marcin Jasiński, pracownik Ośrodka realizuje autorski program „Tato” z ojcami, którzy chcą podnieść i wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie.
 

 

 

Wakacyjny wyjazd edukacyjny

Relacja z wyjazdu