Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

2.5 logotypy

 

Tytuł projektu:
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

 


Program Operacyjny:
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe: 
Koszt całkowity: 331 000,00 zł 
Kwota dofinansowania: 331 000,00 zł 
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Termin realizacji:
01.04.2017 - 31.03.2018 r. 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28.04.2017 r. 

Opis projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej  oraz usług socjalnych. Działaniami reorganizacyjnymi objętych zostanie łącznie 52 pracowników w 3 Zespołach Usług Społecznych (ZUS NR I, III i IV), stanowiących 63% ogółu pracowników zatrudnionych w Dziale Usług Społecznych. W wyniku zaplanowanych działań  nastąpi zmiana systemu organizacyjnego pracy pracowników , w którym szczególny nacisk położony będzie  na wyodrębnienie pracy socjalnej i usług socjalnych.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1

Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Ośrodka:

 •  organizacja spotkań informacyjnych   z pracownikami zaangażowanymi w  reorganizację ,
 • omówienie zaproponowanych zmian w funkcjonowaniu Ośrodka, zgłoszenie sugestii, uwag, wskazanie wąskich gardeł,
 • rekrutacja pracowników do poszczególnych zespołów/stanowisk,
 • omówienie założeń modelu wprowadzanych zmian, poddanie do konsultacji pracownikom,
 • opracowanie modelu zawierającego : standardy pracy socjalnej i usług socjalnych, katalogu usług socjalnych, procedury obiegu dokumentów i współpracy między zespołami/stanowiskami,
 • opracowanie projektu statutu, projektu regulaminu i schematu organizacyjnego Ośrodka.


Zadanie 2

Doposażenie stanowiska pracy koordynatora ds. merytorycznych zatrudnionego na potrzeby realizacji projektu.

Zadanie 3


Wdrażanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu nowego modelu funkcjonowania Ośrodka:

 • utworzenie zespołów/stanowisk związanych z oddzieleniem pracy socjalnej od pracy administracyjnej we wskazanych zespołach (ZUS Nr I, III i IV),
 • zaakceptowanie przez Radę Miasta Statutu MOPR, zaakceptowanie przez Dyrektora MOPR
  i Prezydenta Regulaminu i schematu organizacyjnego, opracowanie modelu wdrażania usprawnień organizacyjnych,
 • wprowadzenie zarządzenia Dyrektora MOPR wdrażającego wypracowane standardy.

Zadanie 4

Realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych według przyjętego modelu:

 • realizacja pracy według przyjętego modelu w wyodrębnionych zespołach/stanowiskach
  z wykorzystaniem opracowanych metod, narzędzi i technik,
 • monitoring wprowadzanych zmian,
 • raport z wypracowanych i wdrożonych standardów,
 • końcowa ocena modelu oraz stopnia jego wdrożenia.

Zadanie 5

Działania wspierające proces wdrażania usprawnień organizacyjnych w MOPR:

 • przeprowadzenie szkolenia z superwizji pracy socjalnej.


Dane kontaktowe Realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń 
Osoba do kontaktu: Dagmara Wojciechowska 56 650 85 65 w. 27 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Grupa docelowa: 

Jednosta organizacyjna pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu i jego pracownicy 

Realizator: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks nr 1 do regulaminu

 

Harmonogram spotkań Rejonu Pomocy Środowiskowej I

Harmonogram spotkań Rejonu Pomocy Środowiskowej III

Harmonogram spotkań Rejonu Pomocy Środowiskowej VI