Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Aktywny Senior - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu pn. Aktywny Senior
Zapraszamy wszystkie osoby
- niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne
- korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do korzystania z pomocy społecznej
- mieszkające na terenie Gminy Miasta Toruń, uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu gminnego

do skorzystania z projektu pn. "Aktywny Senior", w ramach którego oferujemy wsparcie w postaci: 60 Mieszkań Wspieranych dla max 116 osób, 4 Dziennych Domów Pobytu dla łącznie 120 osób oraz Klubu Seniora dla 30 osób.

Zapraszamy

Czytaj więcej...

Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu pt. „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno–Kulturalnej”

 

Zachęcamy osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które chciałyby zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do udziału w projekcie.

 

Zgłoś się!
Wspólnie działamy w kierunku zmiany!

Czytaj więcej...

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Podgórskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Toruń poprzez utworzenie mieszkań chronionych.

Czytaj więcej...

Aktywna Mama, aktywny Tata - projekt EFS

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata”, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zapraszamy do udziału.
W ramach projektu "Aktywna Mama, aktywny Tata" uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie:
- żłobka
- klubu dziecięcego
- niani
- opiekuna dziennego

Czytaj więcej...

Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej - projekt EFS

Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej to projekt, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

Czytaj więcej...