Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

2016-08-03

W miesiącu lipcu br. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu, zakończyli prace nad projektem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu na lata 2017-2020. W pracach nad projektem brali udział m.in. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, Straży Miejskiej w Toruniu i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Toruniu. Projekt ww. Programu zamieszczony jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w zakładce dotyczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w podkategorii pt. Projekt GPPPwRoOOPwR na lata 2017-2020 ( do konsultacji )
Do projektu załączony jest również Formularz Konsultacji dla instytucji zgłaszających swoje uwagi lub opinie.

2016-04-21

W dniu 20 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu odbyły się dwa spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską nt. „Współczesne problemy dorastającej młodzieży. Jak skutecznie uchronić ją przed wykluczeniem społecznym”. Pierwsze spotkanie skierowane było do młodzieży, drugie do kadry pedagogicznej i przedstawicieli służb pomocowych, w tym przedstawicieli kuratorium, Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu , Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Anna Maria Wesołowska, sędzia łódzkiego Sądu Okręgowego w stanie spoczynku odwołując się do swojej książki „Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny” oraz zapisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego omówiła kwestie związane z wychowaniem i kierowaniem dzieckiem przez rodziców. Zwróciła też uwagę na szczególną rolę szkoły w zakresie pomocy rodzicom w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. W drugiej części spotkania omówiła nowe formy i zagrożenia dla młodzieży w tym czym jest grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna i cyberprzemoc.

2016-03-21

SPOTKANIE SZKOLENIOWE ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE. PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”.

W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się spotkanie z cyklu poświęconego przemocy wobec dziecka, którego uczestnikami byli asystenci rodziny zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

2016-03-18

SZKOLENIE WOLNOŚĆ OD HANDLU LUDŹMI PRAWEM CZŁOWIEKA.


W dniu 18 marca 2016 roku w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu odbyło się szkolenie będące wynikiem współpracy Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi ludźmi oraz Fundacji La Strada Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Szkolenie prowadziła dr Laura Koba – wykładowca na Wydziale Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2016-03-14

SPOTKANIE SZKOLENIOWE ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE. PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”.


W dniu 14 marca 2016 roku odbyło się ostatnie już spotkanie z cyklu spotkań poświęconych przemocy wobec dziecka. W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy szkolni z rejonów: Lubicka, Rubinkowo I, Rubinkowo II, Rubinkowo III.

Więcej artykułów…

  1. 2016-03-07
  2. 2016-02-29
  3. 2016-02-27