Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Warto wiedzieć: przemoc


Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się działania, bądź też zaniechania jakich dopuszcza się osoba, wobec innej bliskiej sobie osoby, wspólnie zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Mogą to być działania mające na celu zmuszanie kogoś do zachowań wbrew woli, narażające na utratę zdrowia lub życia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność - w tym seksualną. Działania te powodują szkody na zdrowiu fizycznym lub/i psychicznym, a także wywołują krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.


Osobą doświadczającą przemocy w rodzinie może być dziecko, współmałżonek, partner, osoba z niepełnosprawnością, osoba starsza.

 

Przemoc fizyczna to naruszenie nietykalności fizycznej np. popychanie, spoliczkowanie, uderzanie, wykręcanie rąk, szczypanie, kopanie, przyduszanie, bicie, parzenie, porzucanie w niebezpieczniej okolicy, przetrzymywanie i inne…


Przemoc psychiczna to naruszenie godności osobistej np. groźby, ośmieszanie, krytykowanie, wyzwiska, izolacja, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, upokarzanie, poniżanie, ciągłe niepokojenie, wmawianie choroby psychicznej i inne…


Przemoc seksualna to naruszenie intymności np. zmuszenie do obcowania płciowego, wymuszanie nieakceptowalnych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi i inne…


Przemoc ekonomiczna to odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, odbieranie pieniędzy, uniemożliwianie lub ograniczanie podjęcia pracy i inne…


Zaniedbywanie to niewypełnianie obowiązku opieki ze strony osób bliskich np. brak pomocy w chorobie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia i inne…

 

 Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie to zgłoś się na do nas po pomoc. Istnieje możliwość wdrożenia w rodzinie procedury „Niebieskie Karty”.

 Pamiętaj! Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie to możesz anonimowo – telefonicznie powiedzieć o tym, byśmy mogli pomóc osobie lub rodzinie.