Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ważne adresy i telefony

Lp. Nazwa instytucji/podmiotu Adres instytucji/podmiotu Telefon
1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Toruniu

Zespół Interwencji Kryzysowej

ul. Konstytucji 3 Maja 40c,

87-100 Toruń

ul. M.Skłodowskiej-Curie 82-84

tel. czynny całą dobę         56/4770091/92

2.

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

-bezpłatne obdukcje wykonywane przez lekarzy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

ul. Kasztanowa 16,

87-100 Toruń

tel. 56/6458996,     56/6507406

3. Zespół Interwencyjno-Motywujący na rzecz osób nadużywających alkoholu oraz w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Fałata 39,

87-100 Toruń

tel. 56/6118454
4. Toruńskie Centrum Caritas, Program Interwencyjny

ul. Sz. Bydgoska 1a,

87-100 Toruń

tel. 56/6540543

5. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,

87-100 Toruń

tel. /56/ 656 10 83,

/56/ 659 13 99

6. Komisariat Policji Śródmieście

ul. PCK 2,

87-100 Toruń

tel. 56/ 641-24-52
7 Komisariat Policji Rubinkowo

ul. Dziewulskiego 1,

87-100 Toruń

tel. 56/ 641-25-70
8 Komisariat Policji Podgórz

ul. Poznańska 127-129

87-100 Toruń

tel. 56/ 641-24-70
   9 Prokuratura Toruń-Wschód

ul. Grudziądzka 47

87-100 Toruń

tel.56/ 611-77-59
   10 Prokuratura Toruń-Zachód

ul. Grudziądzka 45

87-100 Toruń

tel.56/ 611-76-00
   11 III Sąd Rodzinny i Nieletnich w Toruniu

ul. Młodzieżowa 31,

87-100 Toruń

tel. 56 / 61-05-815