Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Lato Dzieci na Wiśle

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu od wielu lat z dużym zaangażowaniem podejmuje się zorganizowania akcji ,,Lato Dzieci na Wiśle". Również w tym roku skierowana do tut. Ośrodka oferta Związku Miast Nadwiślańskich odebrana została w formie atrakcji wakacyjnej dla dzieci.
Pracownicy socjalni wytypowali 100 dzieci do udziału w rejsie po Wiśle statkiem „Wanda". Rejs odbył się w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00. Dla uatrakcyjnienia imprezy zakupiono zestawy w Mc Donalds.
W przepięknej aurze miło było odkrywać nowe uroki miasta. Niewątpliwie cała akcja była miłym akcentem tegorocznego, wakacyjnego lata. Rejs sprawił dzieciom ogromną radość, a ich uśmiech i zadowolenie były najlepszym dowodem na to, że tego typu akcje są potrzebne i należy je kontynuować podczas kolejnych wakacji.

rejs1 2015

rejs2 2015

rejs3-2015

XXIV Ogólnopolska Konferencja Forum

24konferencja

 

Karta zgłoszenia na Konferencję - format doc format pdf

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy.

Od 1 listopada 2015 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, ze zm.) - rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2015/2016) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2015 r. do października 2016 r.
Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Rodzinnych, parter: box nr 1 i 2, tel. (56) 65-77-200), oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

  •  Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
  •  Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz"), tel. (56) 611-85-80;
  •  Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
  •  Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 września 2015 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40.


Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 wyżej powołanej ustawy:

  •  w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada;
  •  w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.

Lato 2015 - Zbiczno

W terminie od 01.07. do 14.07.2015r. odbył się obóz rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży w Zbicznie. Wyjazd został zorganizowany dla 38 dzieci w wieku od 7 do12 lat. Organizatorem wypoczynku był Caritas Diecezji Toruńskiej W trakcie pobytu panowała miła i życzliwa atmosfera. Uczestników obozu odwiedził Andrzej Rakowicz – zastępca Prezydenta Torunia oraz Pani Kazimiera Podgórska – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzieci wróciły do swoich domów wypoczęte, radosne i z wieloma pozytywnymi wspomnieniami.

zbicz

 

 pod

 

pod 1

 

 podz tor

 

podz dyr

Lato przy ul. Olsztyńskiej 2015

Animatorzy osiedlowi działający przy ul. Olsztyńskiej proponują dzieciom, młodzieży i dorosłym wiele ciekawych form spędzania czasu wolnego: zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia sportowe na boisku osiedlowym, warsztaty kulinarne, regularne wyjścia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne, konkursy sportowe i sprawnościowe, organizację gier i zabaw integracyjnych, zabawy z muzyką i ze śpiewem, Klubowe Kino, Spotkania integracyjne z mieszkańcami na boisku osiedlowym, korepetycje szkolne oraz zajęcia dla Seniorów w Klubie „Zielona Dolina".

 olsz 2015