Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Komunikat - termin naboru wniosków "Aktywny Samorząd"

PFRonaktywnysamorzad

 

 K O M U N I K A T


Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przypomina wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym, że termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:


w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:
► kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
► szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
► utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
► protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
► utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
► utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

 

w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:
wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).
Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.


Wnioski należy składać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR - siedziba Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c ( pok.nr 10, 16 i 17 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).

Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szanowni Mieszkańcy Torunia!


Od dnia 1 października 2015 r. – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859) - rozpocznie się nowy okres świadczeniowy (2015/2016) przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres świadczeniowy obejmuje miesiące od października 2015 r. do września 2016 r.
Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Alimentacyjnych, parter, box nr 3 i 4, tel. (056) 65-77-200) oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

 • Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
 • Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz"), tel. (56) 611-85-80;
 • Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
 • Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 sierpnia 2015 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 wyżej powołanej ustawy:

 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 31 października;
 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 30 listopada.

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.

Wakacje organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

HEJ

MORZE - GÓRY - LAS

WAKACJE TO NAJMILSZY DLA KAŻDEGO CZAS

 


Od wielu lat Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie naszej gminy nad jeziorami, w górach i nad morzem. Gwarantujemy udany wypoczynek, miłą atmosferę, wiele atrakcji, ale przede wszystkim świetną zabawę.

 W bieżącym roku dla prawdziwych „twardzieli" proponujemy wyjazd starszych dzieci i młodzieży na obóz survivalowy w Hadlach Szklarskich ( wieś podkarpacka )
• Zaplanowaliśmy wyjazd dla 60 młodych ludzi w wieku od 12 lat do 18 roku życia w terminie 28.06. – 11.07.2015r.

 Kolejna propozycja to wyjazd nad jezioro w Zbicznie, do pięknie położonego Ośrodka Wypoczynkowego w okolicy Pojezierza Brodnickiego zwanego „zielonymi płucami Polski".
• Zaplanowaliśmy wyjazd dla 38 dzieci w wieku od 7 do 12 lat w terminie 01.07 - 14.07.2015r.

 


 

Inna z propozycji to wyjazd na Pojezierze Kaszubskie do miejscowości Kłączno dla dzieci
w wieku od 7 do 16 lat w terminie 22.07 - 04.08.2015r.
Ośrodek położony w pobliżu jezior Studzieniczno – Kłączno – Ryńskie.

 


 
Następny letni odpoczynek dla dzieci odbędzie się w miejscowości Murzasichle. Jest to wieś podhalańska posiadająca unikalne walory krajobrazowe i wypoczynkowe.
• Odpoczywać tu będzie 50 dzieci w wieku od 7 do 16 lat w terminie 16.08 - 29.08.2015r.

 Kolejna propozycja to wyjazd nad polskie morze do miejscowości Kąty Rybackie. Teren ten jest turystycznym ewenementem - kawałek lądy wydarty wodzie z jednej strony otoczony słodkimi wodami Zalewu Wiślanego, a z drugiej Morzem Bałtyckim.
• Wyjazd obejmie 120 dzieci w wieku od 7 do 16 lat w terminie 18.08 - 31.08.2015r.

 
 

 

Lato Dzieci na Wiśle

statek1

 

Lato Dzieci na Wiśle

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu od wielu lat podejmuje się organizowania akcji ,,Lato Dzieci na Wiśle". Również w tym roku skierowana do tut. Ośrodka oferta Związku Miast Nadwiślańskich spotkała się z dużym zainteresowaniem, 110 dzieci weźmie udział w rejsie, który zaplanowano na dzień 12.08.2015r.
Dla uatrakcyjnienia imprezy dzieci otrzymają bony upoważniające do odebrania zestawów w Mc Donalds.

 

statek2

Studia II stopnia - praca socjalna

 

 

logo wpumk

 

 

PRACA SOCJALNA

 

studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016

 

 

Studiowanie pracy socjalnej daje zawód i pasję na całe życie.

Prof. Tomasz Biernat,

Kierownik Katedry Pracy Socjalnej na WNP UMK

 

 

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Wydziałem Humanistycznym UMK w roku akademickim 2015/2016 oferuje studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunku praca socjalna w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia kierowane są do osób, posiadających tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku, które są zainteresowane zdobyciem interdyscyplinarnej, wszechstronnej i pogłębionej wiedzy na temat procesu pomocy jednostce, rodzinie, społecznościom w sytuacji wykluczenia społecznego czy zagrożenia marginalizacją, a także zadań i roli instytucji udzielających pomocy i wsparcia. Studia służą kształceniu refleksyjnego i krytycznego stosowania metod, technik i środków pracy socjalnej wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów.

 

Co wyróżnia studia kierunku praca socjalna II stopnia na UMK?

 

 1. 1.Student może wybrać jedną z czterech specjalności, prowadzone przez wykładowców dwóch Wydziałów UMK – Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Humanistycznego:

 

 • Animacja społeczności lokalnej
 • Praca socjalna z rodziną
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Usługi społeczne

 

 1. 2.Podczas studiów studenci uczą się pracy metodą projektów socjalnych, co możliwe jest dzięki współpracy z instytucjami pomocy i opieki społecznej z regionu, ale i kraju (DPS-y, OPS-y, hospicja, zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ale także instytucje edukacyjne).
 2. 3.W Katedrze Pracy Socjalnej ma miejsce stała i intensywna współpraca naukowa i badawcza z instytucjami zagranicznymi, co pozwala na ewaluację programów kształcenia i podnosi jakość prowadzonych badań.
 3. 4.Katedra Pracy Socjalnej WNP jest organizatorem i współorganizatorem wielu inicjatyw o charakterze naukowym, ale także edukacyjnym czy społecznym. Zajmuje się m.in. promowaniem pracy socjalnej jako profesji oraz działa na rzecz podnoszenia prestiżu zawodu pracownika socjalnego.
 4. 5.Działania organizacyjne Katedry Pracy Socjalnej WNP i Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów skupiają się na inicjatywach skierowanych do społeczności lokalnych (seniorów, dzieci, osób niepełnosprawnych).
 5. 6.Program studiów umożliwia absolwentom także uzyskanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej (np. poprzez oferowanie prywatnych usług socjalnych lub tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej takich jak fundacje, stowarzyszenia).

 

Informacje praktyczne dotyczące studiów:

 • czas trwania: 2 lata (4 semestry);
 • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne;
 • limity przyjęć studia stacjonarne: 120 osób;
 • absolwent kierunku praca socjalna II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych oraz kursach specjalizacyjnych i innych;
 • studia niestacjonarne - wysokość opłat za studia 4 850 PLN za rok nauki.

 

Kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku praca socjalna, absolwent uzyskuje tytuł magistra. Uzyskuje kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pracownik socjalny.

 

Kryteria kwalifikacji i rekrutacji na studia:

konkurs dyplomów: przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia (licencjackich).

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronach:

https://irk.umk.pl/2015/katalog.php?op=info&id=19510373&kategoria= (studia stacjonarne)

https://irk.umk.pl/2015/katalog.php?op=info&id=19520373&kategoria= (studia niestacjonarne)

 

Kontakt

Mgr Marzena Mąkólska

tel.: (48) 56 611 31

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.