Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Michayland 2014

 

W czasie trwania imprezy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informowali osoby zainteresowane o warunkach jakie należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym.

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

 

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu.

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, jakie musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród zadań ma organizację szkoleń, kierowanie na szkolenie, a także kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Kontakt telefoniczny:

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 56-65-08-746

sekretariat 56-65-08-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Festyn Rodzinny Caritas

W trakcie trwania Festynu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informowali osoby zainteresowane o warunkach jakie należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym.

 

 Promocja rodzicielstwa zastępczego

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

 

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród zadań ma organizację szkoleń, kierowanie na szkolenie, a także kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Kontakt telefoniczny:

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 56-65-08-746

sekretariat 56-65-08-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Toruńskie Dni Rodziny

17 maja (15.00-21.00) odbył się Festyn Rodzinny w ruinach Zamku Krzyżackiego:

w programie:

pokaz walk rycerskich,

średniowieczne turnieje (strzelanie z łuku, rzut podkową, rzut toporem)

zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego

scenki historyczne

nauka tańca średniowiecznego

wioska dziecięca (dmuchańce, malowanie buziek, zabawy na chuście, warsztaty robienia biżuterii)

 

Pobijanie Rekordu Guinessa na najdłuższy portret rodzinny malowany przez rodziny

Promocja rodzicielstwa zastępczego

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

 

            Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu
o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród zadań ma organizację szkoleń, kierowanie na szkolenie, a także kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Kontakt telefoniczny: Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 56-65-08-746

                                                                                                                  sekretariat 56-65-08-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad wydawania kart parkingowych

 

U W A G A !!!!

 

Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014r.

 

Nowe karty parkingowe wydawane będą od 1 lipca 2014r.

 

Organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Karta parkingowa dla osoby indywidualnej

 

Karta parkingowa wydawana będzie za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (wysokość opłat ogłoszona zostanie w rozporządzeniu) na podstawie  wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ze wskazaniem do korzystania z karty parkingowej.


Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.

 

Osoby niepełnosprawne, które mogą uzyskać kartę parkingową

 

 
Stopień niepełnosprawności Obecnie do 30.06.2014 r. Po zmianach od 1.07.2014 r.
 Lekki

 niepełnosprawność oznaczona symbolem:

• 05-R (upośledzenie narządu ruchu)

• 10-N (choroba neurologiczna)

 
 brak możliwości wskazania
 Umiarkowany  każdy rodzaj niepełnosprawności

 niepełnosprawność oznaczona symbolem:
• 04-O (choroby narządu wzroku)
• 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
• 10-N (choroba neurologiczna)

– jeżeli osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Znaczny każdy rodzaj niepełnosprawności każdy rodzaj niepełnosprawności

każdy rodzaj niepełnosprawności

– jeżeli osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta parkingowa dla instytucji

Karta będzie wydawana także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się. Karta parkingowa wydawana będzie za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę.
Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UMT (tel. 56 611 84 54).

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

 

 

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji prezydent Torunia Michał Zaleski składa życzenia dla rodzin zastępczych z Torunia.

 

Serdecznie pozdrawiam toruńskie rodziny zastępcze, które zdecydowały się na niesienie pomocy dzieciom doświadczonym przez brak naturalnych rodzin.

Przekazuję wszystkim: rodzicom oraz dzieciom, życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzonego w naszym kraju 30 maja.
Gratuluję Państwu tworzenia w Toruniu wspierających się wspólnot rodzinnych, w których trudowi wychowania towarzyszy okazywanie najbliższym pomocy, czułości i szacunku. Nie sposób przecenić zaangażowania i odpowiedzialnego podejścia do wychowania młodego pokolenia.

Proszę przyjąć wyrazy uznania za rodzicielską miłość, odpowiedzialną pracę i podejmowane wyzwania. Satysfakcją ze sprawowania rodzicielskiej opieki niech będzie uśmiech na twarzach dzieci wzrastających w kochającej się rodzinie.
Życzę Państwu wielu sił, inspiracji i wytrwałości oraz doświadczania takiego dobra, jakie sami okazujecie dzieciom powierzonym Waszej opiece.


Z wdzięcznością i szacunkiem,

Prezydent Miasta Torunia,

Michał Zaleski

 

Z rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Torunia korzysta 402 dzieci. Żyją one w 292 rodzinach: spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domach dziecka. Z tego w 12 rodzinach zawodowych umieszczonych jest 36 dzieci, a w 7 rodzinnych domach dziecka 33 dzieci.

 

Rodzicielstwo zastępcze to forma rodziny, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw w szczególności prawa do: wiedzy o jego pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną, swobodnego kontaktu z rodzicami i osobami bliskimi, poszanowania i godności, ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

 

W tym roku świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone jest w Toruniu z Festynem Rodzinnym „Bądźmy razem”, organizowanym przez Caritas Diecezji Toruńskiej z okazji Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się w sobotę 31 maja na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie będą obecni z informacjami o pieczy zastępczej oraz plakatami promującymi rodzicielstwo zastępcze.