Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Nabór kandydatów do prowadzenia Rodzinnych Domów Dziecka

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzi nabór kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka na terenie Gminy Miasta Toruń.


Oferujemy:

  • wsparcie naszych specjalistów,
  • użyczenie na czas prowadzenia rdd wyposażonego mieszkania, w którym możecie Państwo stworzyć dom dzieciom, pozbawionym prawdziwej miłości i ciepła.

 

Wszelkich informacji dot. prowadzenia rodzinnych domów dziecka, możliwości odbycia szkoleń i przygotowania się do pełnienia roli rodzica zastępczego, jak i wszelkich aspektów prawnych udziela

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 40 c
lub pod nr tel. 56/65 08 565 wew. 40, 41, 44
lub adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
 

Stwórz dom dla dzieci w Toruniu!

 

ulotka promujca rodzicielstwo zastpcze 

Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy

W dniach 18-24 sierpnia Rodziny biorące udział w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku racy – pilotaż", którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, wzięły udział w wakacyjnym wyjeździe integracyjno-wypoczynkowym. Do Kłączna na Pojezierze Kaszubskie pojechało 51 osób, w tym 37dzieci. Wszyscy uczestnicy wyjazdu brali aktywny udział w grach zespołowych, wycieczkach krajoznawczych, jazdach konnych oraz zabawach w wodzie jak również zwiedzaniu zamku i wycieczce do Aqua Parku. W czasie wyjazdy prowadzona była również terapia rodzinna. Projekt pilotażowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych

Szanowni Mieszkańcy Torunia!


Od dnia
 1 listopada 2014 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zm.) - rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2014/2015) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2014 r. do października 2015 r.


Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Rodzinnych, parter - box nr 1 i 2, tel. (056) 65-77-200) oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

  • Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
  • Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz"), tel. (56) 611-85-80;
  • Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
  • Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56.

 

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 września 2014 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 wyżej powołanej ustawy:

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na  nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na  nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami po 30 listopada tj. 1 grudnia lub później, prawo do świadczeń rodzinnych ustalone zostanie od 1-szego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

 

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.

Moja zdrowa Rodzina

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji „Moja zdrowa rodzina". Projekt jest inicjatywą społeczną, w całości finansowaną z funduszy publicznych.

Celem akcji jest zwiększenie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci, osób starszych oraz kobiet w ciąży. Podstawowym działaniem w ramach kampanii będzie regularne dostarczanie owoców i warzyw do wyselekcjonowanej grupy odbiorców (12 dostaw w przeciągu 1,5 roku). Dystrybucja potrwa od września 2014 do października 2015.

Rodziny, w których znajduje się przynajmniej jedna osoba należąca do grupy docelowej (kobieta w ciąży, matka rocznego dziecka, 10-15-letnie dzieci, osoba starsza – 65 +), mogą zgłosić się do programu za pomocą strony internetowej, telefonicznie lub pocztą tradycyjną bądź milową (przesyłając formularz zgłoszeniowy - Word).

Do udziału w kampanii zostały wybrane w Polsce dwa regiony – województwo podkarpackie i kujawsko-pomorskie. W każdym z tych regionów poszukujemy 2225 rodzin, które zgodzą się otrzymywać paczki z owocami i warzywami, a następnie wziąć udział w ankiecie i odpowiedzieć na pytania dotyczące zwyczajów żywieniowych.

Dystrybucji warzyw i owoców towarzyszyć będą dodatkowe działania: na stronie internetowej opublikowane zostaną ciekawe przepisy na potrawy z owoców i warzyw, na Facebooku projektu odbywać się będą konkursy z nagrodami. Wychowawcy i nauczyciele, pracujący z młodzieżą, otrzymają pakiet edukacyjny z pomysłami na zajęcia na temat zdrowego żywienia.

Wsparcie kampanii nie wiąże się z żadnymi kosztami z Państwa strony. Jest ona bezpłatna także dla uczestników. Zapraszamy do udziału i wsparcia „Mojej zdrowej rodziny" poprzez przekazywanie informacji o niej rodzinom, które byłyby - według Państwa - zainteresowane projektem.

W załączniku znajdują się:

- pełnomocnictwo Komisji Europejskiej, upoważniające konsorcjum ProPager do występowania w jej imieniu,

- ulotka promocyjna wraz z formularzem zgłoszeniowym (pdf do wydruku i wysłania na warszawski adres via Poczta Polska),

- formularz zgłoszeniowy (Word - do wypełnienia i przesłania online na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.),

- plakat promocyjny.

Z poważaniem,

Magdalena Geraga

Lokalny koordynator (woj. kujawsko-pomorskie) 511667062

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.mojazdrowarodzina.pl

www.facebook.pl/mojazdrowarodzina

ProPagator sp. z o.o.

ul. Tamka 49/73

00-355 Warszawa

T: 22 826 02 52