Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Kolonie w MURZASICHLE

Podziękowanie dzieci które były na kolonii w MURZASICHLE w dniach 16 sierpnia do 29 sierpnia 2015r. 

 

 

gory podziekowanie

Podziękowanie dzieci które były na kolonii w MURZASICHLE w dniach 16 sierpnia do 29 sierpnia 2015r.

Wakacje 2015 na Olsztyńskiej

Animatorzy przy ul. Olsztyńskiej w okresie wakacyjnym zrealizowali dla dzieci i młodzieży szereg inicjatyw:

 • realizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie lata na Olsztyńskiej", oraz "Koralikowy zawrót głowy",
 • "Poniedziałki z filmem" - wyjścia do kina w każdy poniedziałek,
 • A.W.M. (Artystyczne Warsztaty Manualne) w każdy piątek,
 • warsztaty ekologiczne "Zrób coś z niczego"
 • warsztaty taneczne z pokazami,
 • warsztaty muzyczne z koncertem,
 • warsztaty plastyczne
 • gry i zabawy z nagrodami,
 • warsztaty kulinarne (m. in. ciasto marchewkowe, sałatka owocowa, naleśniki, frytki),
 • animacja na dworze, korzystanie z siłowni zewnętrznej i nowego boiska, spacery i zabawy na placów zabaw,
 • wyjazdy na basen do Mini Aquaparku przy ul. Hallera,
 • wyjście do planetarium na seans pt.: "Barwy kosmosu",
 • wizyta Straży Miejskiej z programem profilaktycznym "Bezpieczne wakacje"
 • korepetycje

W planach:

 • wyjście do kina, na basen, Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu
 • turniej tenisa stołowego,
 • warsztaty plastyczne i kulinarne,
 • gry i zabawy wewnątrz i na zewnątrz świetlicy

IMG 20140708 103915 1

IMG 20140716 090446

Ponadto realizowane są działania stałe w Punkcie Informacyjno-Doradczym w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 9.00 do 15.00. W jego ramach prowadzona jest:

 • pomoc w napisaniu CV, listu motywacyjnego,
 • pomoc w przeglądaniu ogłoszeń pracy,
 • nauka podstawowej obsługi komputera i Internetu ( poczty internetowej),
 • oddanie do dyspozycji osobą poszukujących pracy stanowiska komputerowego, wyposażonego w komputer podłączony do Internetu, przeznaczonych do czynności związanych z poszukiwaniem pracy,
 • rozmowy motywujące i wspierające osoby bezrobotne
 • pomoc w sporządzeniu pism urzędowych ( np. do Sądu, do ZGM-u, MOPR)
 • zapoznanie zainteresowanych z ofertą różnych instytucji i organizacji pozarządowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców osiedla i sytuacji konfliktowych,
 • wszelkiego rodzaju poradnictwo oraz doradztwo specjalistyczne dotyczące więzi sąsiedzkich, życia rodzinnego, edukacji dzieci oraz dorosłych, sytuacji zdrowotnej, problemów wychowawczych, problemów społecznych (bezrobocia, uzależnień, przemocy) oraz innych spraw zgłaszanych przez mieszkańców osiedla,
 • zajęcia z dziećmi mającymi trudności w czytaniu.

Działania stałe realizowane w Punkcie Informacyjno-Doradczym we wtorki i czwartki w godzinach od 15:00 do 19:00
Na zajęciach wykonywane są:

 • Zajęcia plastyczno – techniczno m.in. tworzenie ozdób z krepiny, bibuły, tworzenie kwiatów z papieru, krepiny, wstążki, ozdabianie pudełek, ozdabianie akcesoriów styropianowych,
 • Zorganizowanie warsztatów koralikowych,
 • Tworzenie gazetki klubowej,
 • robótki ręczne (haft, ozdoby),
 • gry logiczne(Kierki, Tysiąc, scrabble )
 • Ogłoszenie zwycięzców w Kierki,
 • czytanie prasy,
 • rozmowy na tematy interesujące osoby uczestniczące w zajęciach,
 • celebrowanie imienin uczestników klubu.
 • wyjścia kulturalno-integracyjne, w miejsca interesujące uczestników zajęć np. wyjście z seniorami na pokazy strażackie, wspólne wyjście na spacer i lody na Starówkę, do kina,
 • Zorganizowanie grilla dla uczestników klubu.

Kolonie 2015 - Kłączno

W okresie od 22 lipca do 4 sierpnia 2015 odbyły się kolonie w Ośrodku Kolonijno - Wczasowym w Kłącznie.
Dzieci bardzo chętnie korzystały z przygotowanych przez organizatora kolonii atrakcji. Brały aktywny udział w zajęciach przygotowanych przez wychowawców. Wróciły do domów bardzo zadowolone z pobytu w Kłącznie.

DSC01502.jpgIMAG2376.jpgIMAG2398.jpgIMAG2239.jpgIMAG2304.jpgIMAG2315.jpg

 

Jarosław Bochenek Dyrektorem MOPR

torun mopr bochenekOd pierwszego września w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu funkcję dyrektora objął Jarosław Bochenek, który w trakcie konkursu na to stanowisko wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań realizowanych przez MOPR w zakresie wspierania osób i rodzin będących w trudnej sytuacji.
W koncepcji pracy przedstawił m.in. rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności i skuteczności pomocy oraz zdobywanie środków pozabudżetowych na realizacje zadań.
44-letni Jarosław Bochenek ma ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej w tym, ponad 8-letnie związane z pomocą społeczną. Jest magistrem pedagogiki o specjalności pedagogika społeczna oraz absolwentem studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Ukończył też szereg studiów podyplomowych z zakresu: filozofii i etyki, organizacji pomocy społecznej, zarządzania dla pracowników administracji publicznej i jednostek budżetowych oraz ewaluacji programów społecznych.
Przypominamy, że dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 16.00. Spotkanie należy umówić przez sekretariat MOPR tel. 56/ 65 08 562 - 63

 

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

 

MOPR w Toruniu informuje, że na mocy Rozp. Rady Ministrów 7.08.2015 r. w spr. wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1238), od dnia 1 listopada 2015 r. ulega zmianie próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wysokość niektórych świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 764,00 zł.

 Wysokość zasiłku rodzinnego będzie wynosiła miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

 Zmieni się także wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie przysługiwał w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00zł na wszystkie dzieci.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej będzie wynosiła 90,00 zł miesięcznie.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego będzie wynosił miesięcznie:
  • 80, 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 100, 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania będzie wynosił:
  • 105,00 zł miesięcznie na dziecko, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  • 63,00 zł miesięcznie na dziecko, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

 Wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2015/2016, rozpoczynający się
od 1 listopada 2015 r., można składać
od 1 września 2015 r.