Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Miejsca Hostelowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego,

Ul. M. Skłodowskiej – Curie 82-84

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Toruniu, przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 82- 84 dysponuje 32 miejscami hostelowymi dla samotnych kobiet i kobiet z dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej pozostających bez własnego miejsca zamieszkania.

Na dzień 24.01.2014 r. Ośrodek dysponuje 30 wolnymi miejscami.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Szanowni Państwo,

informuję, że od miesiąca lutego 2014 r. nastąpią zmiany w zakresie form płatności świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a od miesiąca marca 2014 r. także świadczeń rodzinnych.

Czytaj więcej...

Dodatek energetyczny 2014

DODATEK ENERGETYCZNY - nowe świadczenie od 01.01.2014r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

Informacja szczegółowa

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

Rada Ministrów 24 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741).

Czytaj więcej...