Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szanowni Mieszkańcy Torunia!


Od dnia 1 października 2014 r. – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, ze zm.) - rozpocznie się nowy okres świadczeniowy (2014/2015) przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres świadczeniowy obejmuje miesiące od października 2014 r. do września 2015 r.
Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Alimentacyjnych, parter, box nr 3 i 4, tel. (056) 65-77-200) oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

 • Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
 • Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz"), tel. (56) 611-85-80;
 • Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
 • Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 sierpnia 2014 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 wyżej powołanej ustawy:

 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na  nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 31 października;
 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 30 listopada.

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.

 

Komunikat "Aktywny Samorząd"

Komunikat dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w roku 2014.

Treść komunikatu

Piknik Klubu Integracji Społecznej

W sobotę 28 czerwca na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu odbył się piknik adresowany do uczestników Klubu Integracji Społecznej działającego przy MOPR we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Toruniu. W pikniku udział wzięli również uczestnicy Projektu Współpracy Ponadnarodowej Dach nad Twoją przyszłością realizowanego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przez MOPR, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Fundację Gospodarczą Pro Europa. Gośćmi pikniku byli również uczestnicy Projektu Schematom Stop, który MOPR realizuje wspólnie z PUPdMT, w ramach współpracy z CRZL.

Na nasze zaproszenie organizatorów odpowiedziała Policja oraz Straż Miejska. Służby zapoznały zebranych a głównie dzieci z zasadami, które powinny obowiązywać na bezpiecznych wakacjach.

Dzieci ze świetlicy „Dzieciom Starówki" przygotowały pokazy tańca nowoczesnego a dla wszystkich uczestników zorganizowano turnieje: koszykarski, szachowy, gry w ping - ponga oraz naukę gry w bule.

Wszyscy zwycięzcy zawodów sportowych obdarowani zostali pucharami ufundowanymi przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.

Grill oraz poczęstunek dla gości został przygotowany przez profesjonalnych kucharzy wspomaganych przez mieszkańców schroniska, którzy ukończyli szkolenie: kucharz małej gastronomii.

DSC03480.JPGDSC03658.JPGDSC03500.JPGDSC03555.JPGDSC03706.JPGDSC03476.JPGDSC03600.JPGDSC03726.JPGDSC03689.JPGIMAG0401-1.jpg

 

Wakacje organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

HEJ, MORZE, GÓRY, LAS, WAKACJE TO NAJMILSZY DLA KAŻDEGO CZAS


Jak co roku o tej samej porze, wakacje zbliżają się wielkimi krokami. I jak co roku, od wielu, wielu lat Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie naszej gminy.


W bieżącym roku jako nowość proponujemy wyjazd starszych dzieci i młodzieży na obóz survivalowy. Jest to propozycja dla prawdziwych „twardzieli", którzy chcą przeżyć niezapomnianą przygodę w leśnych odstępach w niedalekim sąsiedztwie polskiego morza w miejscowości Szklana Huta.


Zaplanowaliśmy wyjazd dla 37 młodych ludzi w wieku od 12 do 18 roku życia.

rys1

 

HEJ, MORZE, GÓRY, LAS,
WAKACJE TO NAJMILSZY DLA KAŻDEGO CZAS


Kolejna propozycja, to również wyjazd nad morze, do najpopularniejszej miejscowości wypoczynkowej na polskim wybrzeżu. Wyróżnia ją specyficzny klimat i szerokie piaszczyste plaże
z wydmami.


Łeba. Pomiędzy jeziorem Łebskim a morzem znajdują się ruchome wydmy, zjawisko niespotykanie rzadkie w Europie. Wchodzą w obszar Słowińskiego Parku Narodowego. W dwóch turnusach uczestniczyć będzie w 120 dzieci. Pierwszy turnus odbędzie się na początku lipca, drugi w połowie sierpnia. Gwarantujemy udany wypoczynek, miłą atmosferę, świetną zabawę, wiele atrakcji. Między innymi rejs statkiem po morzu, zwiedzanie domu Do Góry Nogami i wiele innych atrakcji.

 rys2

HEJ,
MORZE, GÓRY, LAS
WAKACJE
TO NAJMILSZY DLA KAŻDEGO CZAS

Wyjazd nad jezioro. Pięknie położony Ośrodek Wypoczynkowy w okolicy Pojezierza Brodnickiego, zwanego „Zielonymi Płucami Polski".


Miejscowość Zbiczno. Na terenie obiektu znajduje się świetlica, stołówka, taras
z parasolami, boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, stół pingpongowy, huśtawki, zjeżdżalnie, ściana wspinaczkowa, piłkarzyki, miejsce na ognisko, teren ogrodzony. Podczas pobytu przewidziane są gry, zabawy, wycieczki piesze i autokarowe między innymi do Malborka, Iławy, Mega Parku koło Grudziądza i miasteczka westernowego. W Zbicznie wypoczywać będzie 80 dzieci w dwóch turnusach w lipcu i sierpniu.

 rys3

HEJ, MORZE, GÓRY, LAS
WAKACJE TO NAJMILSZY DLA KAŻDEGO CZAS


Kolonie w miejscowości Hadle Szklarskie to wieś podkarpacka o charakterze letniskowo-wypoczynkowym. Miejscowość posiada walory klimatyczne, kulturowe, historyczne i krajoznawcze, bliskość szlaków turystycznych powoduje, że jest znakomitą bazą wypadową górskich wycieczek w Bieszczady i na Solinę. Tu odpoczywać będzie 100 młodych ludzi w wieku od 7 do 16 lat, w dwóch turnusach. Przewidziano wiele atrakcji.

rys4

 

 

Wstępny nabór ofert na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych
ogłasza

wstępny nabór ofert na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, do których zalicza się:

1/ rodzinę zastępczą zawodową
2/ rodzinę zastępczą niezawodową
3/ rodzinny dom dziecka

 

Funkcjonowanie rodzinnych form pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r. poz.135 z późn. zm.)

 

I. Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej

 1. Winien dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny.
 4. Nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
 5. Jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.
 8. Posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej lub deklaruje jego uzyskanie.
 9. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. W przypadku deklaracji utworzenia rodziny niezawodowej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.
 11. Winien posiadać pozytywną opinię organizatora pieczy zastępczej.

II. Zasady funkcjonowania

 1. W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora, dopuszcza się umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie , może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka, za zgodą prowadzącego dom, po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora, dopuszcza się umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.
 2. Rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 1000 zł miesięcznie. Dodatkowo rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 3. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość jest określona możliwościami finansowymi Gminy Miasta Torunia, nie mniej jednak niż 2000,00 zł miesięcznie.

III. Oferta winna zawierać:

 1. Motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wraz z oczekiwaniami dotyczącymi ilości i wieku dzieci którymi kandydaci chcą zaopiekować się.
 2. Opis warunków mieszkaniowych w przypadku dysponowania własnym lokalem.
 3. Opis sytuacji rodzinnej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Wstępny nabór ofert na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej "
Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 40 c
87 – 100 Toruń
Sekretariat p. 115 do godz. 15.00

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przeprowadzi z każdym zainteresowanym kandydatem indywidualną rozmowę oraz zapozna się z warunkami mieszkaniowymi, jakimi dysponują osoby zainteresowane prowadzeniem pieczy zastępczej.

Na tym etapie postępowania przyjęcie ofert i przeprowadzenie rozmowy z kandydatami nie zobowiązuje dyrektora MOPR do dokonania ostatecznego wyboru kandydata i zawarcia umowy o świadczenie usług.

W latach 2014 – 2015 istnieje możliwość udostępnienia przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego na czas prowadzenia rodzinnej formy opieki.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać:

1. Z-ca Dyrektora MOPR – Pani Kazimiera Podgórska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Sekretariat MOPR - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.