Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Toruń bije rekord Guinnessa

Rekord Guinnessa pobity!

 

5674 osoby zamoczyły pierniczek w kawie

21 listopada na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

 rek

W czwartkowe popołudnie, punktualnie o godzinie:. 15.00 rozpoczęło się wydawanie kawy z kilkunastu ekspresów ciśnieniowych ustawionych pod namiotami na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Małą czarną lub zaprawioną mlekiem i cukrem serwowali mistrzowie bariści, którzy tego dnia zjechali do grodu Kopernika z całej Polski. W biciu rekordu uczestniczyli m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski i jego zastępcy: Ludwik Szuba i Zbigniew Rasielewski, a także przewodniczący Rady Miasta Marian Frąckiewicz Okazją do zorganizowania tej niecodziennej imprezy były obchodzone 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego oraz Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia. To właśnie pracownicy toruńskiego MOPR-u wpadli na pomysł, jak niekonwencjonalnie uczcić swoje święto, a jednocześnie wykorzystać to spotkanie wszystkich Torunian do rozmowy o poważnych tematach: idei rodzicielstwa zastępczego, zdrowiu, bezpieczeństwie i rzucaniu palenia.  

DSC01495

Nowa siedziba Działu Interwencji Kryzysowej MOPR

Prezydent Torunia przecina symboliczną wstęgę

 

 22 listopada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uruchomił przy ul. Skłodowskiej–Curie 82/84 całodobowy Dział Interwencji Kryzysowej i Doradztwa Specjalistycznego Dział obejmuje swoim wsparciem osoby w kryzysowej sytuacji, które wspierane przez specjalistów mają szansę na powrót do równowagi i spokojnej egzystencji. W placówce schronienie znajdą trzydzieści dwie osoby. W tym samym budynku MOPR przygotował również mieszkanie chronione dla 16 pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo–wychowawcze lub rodziny zastępcze.

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego

22 listopada na uroczystości w Ratuszu Staromiejskim pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i miała kameralny charakter. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mess odznaczyła dwudziestu trzech pracowników MOPR Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę.  

odzo 2013

Kurs Samoobrony

27 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Powiatowego Urzędu Pracy zakończyło kurs samoobrony przeprowadzony przez Komendę Straży Miejskiej w Toruniu.

Kurs był realizowany od 10 września do 19 listopada 2013 roku. W ramach 20 godzinnego szkolenia praktycznego instruktor samoobrony Straży Miejskiej w Toruniu uczył uczestników podstawowych technik i chwytów samoobrony. Ponadto uczestnicy szkolenia wzięli udział w trzygodzinnych warsztatach prowadzonych przez psychologa Straży Miejskiej, podczas których kursanci zapoznali się z tzw. psychologicznym aspektem samoobrony. Do kursu przystąpiło 30 osób, z czego 27 ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

Kurs 

dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY - nowe świadczenie od 01.01.2014r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek energetyczny - szczegóły

Wniosek do pobrania

DODATEK ENERGETYCZNY - nowe świadczenie od 01.01.2014r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

 

JAK UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZY?

NALEŻY SPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 

 

 posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej

 


mieć przyznany dodatek mieszkaniowy ( ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)


zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

 

 


 

 

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

 


1.złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu (wnioski będą przyjmowane od 01.01.2014r.),

 

2.dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej,

 

Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 w godzinach      od 7:30-17:00.  telefony:      56  657-72-04   657-72-05   657-72-06

 

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.


 

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana przez Ministra właściwego ds. gospodarki obowiązująca w okresie od 01.01.2014r. do 30.04.2014r. wynosi miesięcznie:

11,36 zł dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego                         

15,77 zł dla gospodarstwa  domowego 2-4 osobowego    do             

 

18,93 zł dla gospod. domowego 5 i więcej osobowego     i więcej

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

TERMIN SKŁADANIA: 

Od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca – na dany miesiąc.

 

DECYZJA:

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożony jest wniosek. Dodatek energetyczny jest wypłacany do rąk lub na konto wnioskodawcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji administracyjnej w sprawie dodatku energetycznego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie       14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem tut. Ośrodka.

 

PODSTAWA PRAWNA:

·       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. 2013, poz.984/

·       Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2013 poz.966 ze zm./,

·       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817 ze zm.