Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Studia II stopnia - praca socjalna

 

 

logo wpumk

 

 

PRACA SOCJALNA

 

studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016

 

 

Studiowanie pracy socjalnej daje zawód i pasję na całe życie.

Prof. Tomasz Biernat,

Kierownik Katedry Pracy Socjalnej na WNP UMK

 

 

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Wydziałem Humanistycznym UMK w roku akademickim 2015/2016 oferuje studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunku praca socjalna w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia kierowane są do osób, posiadających tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku, które są zainteresowane zdobyciem interdyscyplinarnej, wszechstronnej i pogłębionej wiedzy na temat procesu pomocy jednostce, rodzinie, społecznościom w sytuacji wykluczenia społecznego czy zagrożenia marginalizacją, a także zadań i roli instytucji udzielających pomocy i wsparcia. Studia służą kształceniu refleksyjnego i krytycznego stosowania metod, technik i środków pracy socjalnej wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów.

 

Co wyróżnia studia kierunku praca socjalna II stopnia na UMK?

 

 1. 1.Student może wybrać jedną z czterech specjalności, prowadzone przez wykładowców dwóch Wydziałów UMK – Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Humanistycznego:

 

 • Animacja społeczności lokalnej
 • Praca socjalna z rodziną
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Usługi społeczne

 

 1. 2.Podczas studiów studenci uczą się pracy metodą projektów socjalnych, co możliwe jest dzięki współpracy z instytucjami pomocy i opieki społecznej z regionu, ale i kraju (DPS-y, OPS-y, hospicja, zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ale także instytucje edukacyjne).
 2. 3.W Katedrze Pracy Socjalnej ma miejsce stała i intensywna współpraca naukowa i badawcza z instytucjami zagranicznymi, co pozwala na ewaluację programów kształcenia i podnosi jakość prowadzonych badań.
 3. 4.Katedra Pracy Socjalnej WNP jest organizatorem i współorganizatorem wielu inicjatyw o charakterze naukowym, ale także edukacyjnym czy społecznym. Zajmuje się m.in. promowaniem pracy socjalnej jako profesji oraz działa na rzecz podnoszenia prestiżu zawodu pracownika socjalnego.
 4. 5.Działania organizacyjne Katedry Pracy Socjalnej WNP i Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów skupiają się na inicjatywach skierowanych do społeczności lokalnych (seniorów, dzieci, osób niepełnosprawnych).
 5. 6.Program studiów umożliwia absolwentom także uzyskanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej (np. poprzez oferowanie prywatnych usług socjalnych lub tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej takich jak fundacje, stowarzyszenia).

 

Informacje praktyczne dotyczące studiów:

 • czas trwania: 2 lata (4 semestry);
 • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne;
 • limity przyjęć studia stacjonarne: 120 osób;
 • absolwent kierunku praca socjalna II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych oraz kursach specjalizacyjnych i innych;
 • studia niestacjonarne - wysokość opłat za studia 4 850 PLN za rok nauki.

 

Kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku praca socjalna, absolwent uzyskuje tytuł magistra. Uzyskuje kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pracownik socjalny.

 

Kryteria kwalifikacji i rekrutacji na studia:

konkurs dyplomów: przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia (licencjackich).

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronach:

https://irk.umk.pl/2015/katalog.php?op=info&id=19510373&kategoria= (studia stacjonarne)

https://irk.umk.pl/2015/katalog.php?op=info&id=19520373&kategoria= (studia niestacjonarne)

 

Kontakt

Mgr Marzena Mąkólska

tel.: (48) 56 611 31

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pomoc psychoterapeutyczna

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie świadczona jest pomoc psychoterapeutyczna.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do psychoterapeuty - mgr Natalii Przybylskiej w siedzibie MOPR przy ul. Klonowica 19.

Telefon kontaktowy: (56) 683 94 06.

Dzień Radości na toruńskich Rybakach

6 czerwca 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu kontynuując współpracę z Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza, podczas zorganizowanego dnia radości dla wszystkich dzieci z Torunia i okolic pod nazwą „Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków - Michayland", miał możliwość promowania idei rodzicielstwa zastępczego.

MOPR 1

 

Wizyta delegacji z Gruzji

W dniach 9 – 13 czerwca Toruń odwiedziła delegacja z Gruzji zainteresowana tematyką funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Przedstawiciele władz Tbilisi poznali funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce w oparciu o Toruński MOPR. Pani Dyrektor zaprezentowała zadania jednostki oraz sposób rozwiązywania problemów. Przedstawiciele odwiedzili także instytucje mieszczące się na terenie Zakładu Usług Społecznych, Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego oraz Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn.

IMG_20150610_100943.jpgIMG_20150610_103249.jpgIMG_20150610_100926.jpgIMG_20150610_110521.jpgIMG_20150610_105911.jpgIMG_20150610_100935.jpg

Nowe umowy z rodzinami zastępczymi

1 czerwca prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał dwie umowy z nowymi rodzinami i wręczył im klucze do nowych mieszkań.
Datę podpisania umowy na utworzenie rodzinnych domów dziecka wybrano nieprzypadkowo - 30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, a 1 czerwca Dzień Dziecka. Tego dnia prezydent Torunia Michał Zaleski spotkał się także z przedstawicielami funkcjonujących już rodzin zastępczych spokrewnionych i rozdał im upominki.
- Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę, wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radość i smutki to najcenniejszy dar jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi – mówił podczas spotkania prezydent Zaleski. – Bardzo państwu dziękuję, że z potrzeby serca pełnicie tak odpowiedzialną misję. A dzieciom życzę wszystkiego najlepszego z okazji ich święta - byście mieli marzenia i za nimi podążali.

Dzień Dziecka był także doskonałą okazją do spotkania prezydenta Zaleskiego z przedstawicielami funkcjonujących już rodzin zastępczych spokrewnionych. Są to rodziny tworzone są przez dziadków oraz rodzeństwo dzieci. Prezydent obdarował opiekunki kwiatami, a w całe rodziny biletami na spektakl w „Baju Pomorskim" i upominkami. Prezenty dla dzieci ufundował toruński przedsiębiorca Przemysław Termiński (na zdjęciu poniżej) z małżonką. Łącznie z okazji Dnia Dziecka darczyńca ufundował 500 plecaków dla toruńskich dzieci.

13

 

00.JPG1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG13.JPG