Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad wydawania kart parkingowych

 

U W A G A !!!!

 

Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014r.

 

Nowe karty parkingowe wydawane będą od 1 lipca 2014r.

 

Organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Karta parkingowa dla osoby indywidualnej

 

Karta parkingowa wydawana będzie za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (wysokość opłat ogłoszona zostanie w rozporządzeniu) na podstawie  wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ze wskazaniem do korzystania z karty parkingowej.


Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.

 

Osoby niepełnosprawne, które mogą uzyskać kartę parkingową

 

 
Stopień niepełnosprawności Obecnie do 30.06.2014 r. Po zmianach od 1.07.2014 r.
 Lekki

 niepełnosprawność oznaczona symbolem:

• 05-R (upośledzenie narządu ruchu)

• 10-N (choroba neurologiczna)

 
 brak możliwości wskazania
 Umiarkowany  każdy rodzaj niepełnosprawności

 niepełnosprawność oznaczona symbolem:
• 04-O (choroby narządu wzroku)
• 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
• 10-N (choroba neurologiczna)

– jeżeli osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Znaczny każdy rodzaj niepełnosprawności każdy rodzaj niepełnosprawności

każdy rodzaj niepełnosprawności

– jeżeli osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta parkingowa dla instytucji

Karta będzie wydawana także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się. Karta parkingowa wydawana będzie za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę.
Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UMT (tel. 56 611 84 54).

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

 

 

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji prezydent Torunia Michał Zaleski składa życzenia dla rodzin zastępczych z Torunia.

 

Serdecznie pozdrawiam toruńskie rodziny zastępcze, które zdecydowały się na niesienie pomocy dzieciom doświadczonym przez brak naturalnych rodzin.

Przekazuję wszystkim: rodzicom oraz dzieciom, życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzonego w naszym kraju 30 maja.
Gratuluję Państwu tworzenia w Toruniu wspierających się wspólnot rodzinnych, w których trudowi wychowania towarzyszy okazywanie najbliższym pomocy, czułości i szacunku. Nie sposób przecenić zaangażowania i odpowiedzialnego podejścia do wychowania młodego pokolenia.

Proszę przyjąć wyrazy uznania za rodzicielską miłość, odpowiedzialną pracę i podejmowane wyzwania. Satysfakcją ze sprawowania rodzicielskiej opieki niech będzie uśmiech na twarzach dzieci wzrastających w kochającej się rodzinie.
Życzę Państwu wielu sił, inspiracji i wytrwałości oraz doświadczania takiego dobra, jakie sami okazujecie dzieciom powierzonym Waszej opiece.


Z wdzięcznością i szacunkiem,

Prezydent Miasta Torunia,

Michał Zaleski

 

Z rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Torunia korzysta 402 dzieci. Żyją one w 292 rodzinach: spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domach dziecka. Z tego w 12 rodzinach zawodowych umieszczonych jest 36 dzieci, a w 7 rodzinnych domach dziecka 33 dzieci.

 

Rodzicielstwo zastępcze to forma rodziny, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw w szczególności prawa do: wiedzy o jego pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną, swobodnego kontaktu z rodzicami i osobami bliskimi, poszanowania i godności, ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

 

W tym roku świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone jest w Toruniu z Festynem Rodzinnym „Bądźmy razem”, organizowanym przez Caritas Diecezji Toruńskiej z okazji Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się w sobotę 31 maja na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie będą obecni z informacjami o pieczy zastępczej oraz plakatami promującymi rodzicielstwo zastępcze.

Raport - Strategia Rozwiazywania problemów społecznych

Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia
na lata 2006-2013

Treść raportu

Bezpieczna Rodzinna Wyprawa

Dnia 26.04.2014r., w Parku na Bydgoskim Przedmieściu bawiliśmy się po raz drugi na pikniku realizowanym przez Ośrodek Aktywności Lokalnej, w ramach projektu Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu, z ramienia lidera, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tym razem zabawa odbywała się w ramach programu Super Tata, a tematem przewodnim była ,,Bezpieczna Rodzinna Wyprawa".
Początkowo obawialiśmy się małej frekwencji, z powodu kapryśnej kwietniowej pogody, ale wraz z przybywającą liczbą rodzin na plac zabaw, atmosfera robiła się coraz cieplejsza
i skutecznie przegoniła chmury.
W nawiązaniu do tematu ,,Bezpiecznej Rodzinnej Wyprawy", odbyły się warsztaty manualne projektowania i konstruowania pojazdów rodzinnych. Konkurencje zręcznościowe, a także quiz wiedzy o ruchu drogowym i bezpieczeństwie na drodze.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się zadanie z konstruowaniem pojazdów. Dzieci i całe rodziny wykazały się kreatywnością i zdolnościami w tworzeniu oraz wykorzystaniu surowców wtórnych.
Gościem specjalnym podczas pikniku była delegacja Toruńskiej Policji, która wystąpiła również w charakterze komisji sędziowskiej, oceniając wykonane pojazdy i wiedzę o ruchu i bezpieczeństwie na drodze.
Uczestniczy poszczególnych konkurencji zostali nagrodzeni za udział, jak również zostały przyznane wyróżnienia.
Piknik zaplanowany był do godziny 14:00, ale zabawa z uczestnikami była tak wspaniała, że trudno było Nam się pożegnać. Dzięki tak ogromnemu zainteresowaniu i aktywności uczestników, zrodziły się pomysły przygotowania następnej imprezy z pomocą rodzin.

Dużo mocy bez przemocy - jako zmiana postaw wobec agresji i przemocy

Wychodząc naprzeciw problemom mieszkańców Osiedla Grębocin w Toruniu zamieszkujących lokale socjalne i komunalne pracownicy socjalni MOPR realizują projekt socjalny "Dużo mocy bez przemocy - jako zmiana postaw wobec agresji i przemocy".
Projekt skierowany jest do rodzin i dzieci w wieku szkolnym szczególnie narażonych na eskalację negatywnych zjawisk społecznych.
Celem projektu jest uświadamianie i zapobieganie skutkom przemocy rodziców i dzieci, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, wzmacnianie więzi społecznych i relacji rodzinnych.
W ramach projektu przewidziane są spotkania ze specjalistami, którzy poprowadzą zajęcia profilaktyczne, informacyjno - edukacyjne, warsztaty, mini-wykłady.
Spotkania odbywają się od marca do maja 2014r w Klubie Animatora Osiedlowego przy ul. Olsztyńskiej 114.