MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Aktualności

Nabór wniosków PUPdMT Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością
22.04.2024

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację stażu, w ramach którego osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą zdobyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wniosek o staż składa pracodawca.
Osoby z orzeczeniem o

Pomoc w sytuacjach kryzysowych
19.04.2024

Dokąd po pomoc w sytuacji kryzysowej? Czujesz się samotny? Masz problemy w szkole, w domu, wśród rówieśników? Stres odbiera Ci radość życia? Spotykasz się z hejtem w sieci lub w swoim otoczeniu? Masz problem z używkami? ZADZWOŃ ! Poniżej przedstawiamy numery telefonów oraz miejsca, w którym można uzyskać wsparcie.

Placówki wymienione w wykazie

Zostań rodzicem zastępczym
16.04.2024

Chcesz stworzyć rodzinę zastępczą dla dziecka? Ich dobro jest dla Ciebie ważne? Żeby zostać rodziną zastępczą nie jest wymagane wykształcenie pedagogiczne, wystarczą predyspozycje do sprawowania opieki nad dziećmi.

Wśród  form rodzinnej pieczy zastępczej wyróżniamy:

  • rodziny zastępcze spokrewnione – tworzone przez